dr Adam Jarosz
adam.jarosz@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Filologiczny
Instytut Lingwistyki Stosowanej

Obszar pracy

W dotychczas przeprowadzonych tutorialach (tutoring akademicki) koncentrowałem na problematyce doskonalenia praktycznej znajomości języka francuskiego jako obcego (FLE). W przyszłości jednym z proponowanych celów zajęć tutoringowych będzie również doskonalenie praktycznej znajomości języka hiszpańskiego jako obcego (ELE).

Zainteresowania
Jestem absolwentem psychologii, filologii romańskiej oraz filologii hiszpańskiej. Interesuję się zagadnieniami z zakresu dydaktyki języków obcych oraz literaturoznawstwa krajów francuskiego oraz hiszpańskiego obszaru językowego. Aktualnie w centrum moich zainteresowań badawczych znajduje się również problematyka zastosowania tłumaczeń w nauczaniu języków obcych w szkolnictwie na poziomie średnim oraz akademickim.