dr Jarosław Jendza

jaroslaw.jendza@ug.edu.pl

Afiliacja

Wydział Nauk Społecznych UG, Instytut Pedagogiki, Zakład Dydaktyki i Andragogiki; adiunkt

Doświadczenie w pracy dydaktycznej

Od ponad dwudziestu lat pracuję dydaktycznie z osobami w różnym wieku. W ostatnich latach zwłaszcza z osobami dorosłymi, w szczególności zaś ze studentami, nauczycielami oraz edukatorami pracującymi w rozmaitych instytucjach kształceniowych. W Uniwersytecie prowadzę zajęcia z zakresu: edukacji alternatywnej, innowacyjnej dydaktyki oraz problematyki szkolnictwa wyższego.

Doświadczenie w pracy szkoleniowej

Moje kilkunastoletnie doświadczenie szkoleniowe obejmuje swoją tematyką doskonalenie kompetencji dydaktycznych, interpersonalnych i komunikacyjnych oraz zarządczych w sektorze edukacji. Mam także doświadczenie pracy jako zewnętrzny konsultant oświatowy wspierający kadrę pedagogiczną w zmianie.

Moje zadania w CDDiT

  • Wparcie dydaktyczne nauczycieli akademickich
  • Współtworzenie programów i realizacja szkoleń
  • Dyżury eksperckie dla członków społeczności akademickiej
  • Opracowanie zasad oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich oraz form i narzędzi ewaluacji jakości nauczania