dr hab. Agnieszka Kowalkowska, prof. UG

agnieszka.kowalkowska@ug.edu.pl

Afiliacja

Wydział Biologii UG, Katedra Cytologii i Embriologii Roślin: profesor uczelni

Doświadczenie w pracy dydaktycznej

Powadzę zajęcia dydaktyczne w obszarze nauk biologicznych (od 2004 r.) w formie: ćwiczeń laboratoryjnych (Biologia komórki, Pracownia makro- i mikrofotografii cyfrowej), warsztatowych (Współczesne problemy naukowe w biologii – tutoring naukowy), wykładów (Podstawy przedsiębiorczości), tutoriali (tutoring naukowy, rozwojowy; w formie indywidualnej lub zespołowej).

Doświadczenie w pracy szkoleniowej

Najważniejsze szkolenia, w których uczestniczyłam: kurs Tutoring i Mentoring – edukacja spersonalizowana w praktyce (Centrum Dobrego Wychowania), Productivity and Time Management for Overwhelmed (Udemy), kurs trenera biznesu (Szkoła Trenerów Biznesu), kurs coachingu biznesowego według ICF (Agencja Rozwoju Pomorza); kurs tutorski I i II stopnia (Collegium Wratislaviense), warsztaty nt. komunikacji metodą NonViolent Communication, kurs biznesowy Bio Business Laboratorium (Pomorski Park Naukowo-Technologiczny).
Zakres tematyczny warsztatów przeprowadzonych dla doktorantów (w ramach Doktoratorium) i nauczycieli akademickich (w ramach Laboratorium Inicjatyw Dydaktycznych) obejmuje (od 2015 r.): pisanie publikacji naukowych, zarządzanie celami i czasem, relacja mistrz-uczeń w tutoringu, planowanie ścieżki zawodowej. Wspieram merytorycznie program tutorski The Avenue dla licealistek (edycja II). Prowadzę grupę Mastermind Naukowcy (edycja I). Jestem autorką kursu na udemy.com: “ABC biznesu dla studentów: dokumenty aplikacyjne”.

Moje zadania w CDDiT

  • merytoryczne opracowanie kursu tutoringu akademickiego i kursu dydaktycznego,
  • prowadzenie szkoleń w zakresie: pisanie publikacji naukowych, zarządzanie celami i czasem, relacja mistrz-uczeń w tutoringu, planowanie ścieżki zawodowej,
  • dyżury eksperckie dla studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich.