Zapraszamy na tutoring!

W ramach projektu “Mistrzowie dydaktyki – wdrożenie modelu tutoringu do praktyki uczelnianej” wybitnie uzdolnieni Studenci i Studentki I roku studiów licencjackich oraz I, II i III roku jednolitych studiów magisterskich, dzięki spersonalizowanej ścieżce tutorskiej, będą uczestniczyć w spotkaniach z doświadczonymi tutorami z różnych wydziałów UG. W okresie od 01.10.2021 r. do 31.12.2022 r. każdy uczestnik zrealizuje cykl kształcenia w wymiarze 45 godzin dydaktycznych (po 15 godzin dydaktycznych w semestrze).

W ramach zajęć, prowadzonych w formie indywidualnych konsultacji, możliwe będzie skorzystanie z tutoringu naukowego, rozwojowego lub językowego. Program zajęć i dobór tutorów zależeć będzie od informacji, które Studenci i Studentki przekażą za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i przesłania zgłoszenia za pośrednictwem formularza on-line: https://forms.office.com/r/a5dCTpXrjg

Projekt pozakonkursowy o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie Dydaktyki”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego