Rok akademicki 2022/2023

Zapraszamy na cykl spotkań popularyzujących zagadnienia dydaktyki szkoły wyższej wszystkich zainteresowanych nauczycieli akademickich.

  • Na webinary nie obowiązują zapisy.
  • Linki będą udostępniane przy opisach i w aktualnościach na stronie CDDiT przed zaplanowanymi terminami.
  • UWAGA! Udział w webinarach nie jest potwierdzany zaświadczeniem.

WEBINARY JUŻ ZREALIZOWANE

21 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17.30

U.M.I.E.M., czyli neuronauka o uczeniu (się)
Prowadzący: dr Wojciech Glac, prof. UG

Opis webinaru:
Czy to przypadek, że pierwsze litery mózgowych procesów kluczowych dla zapewnienia optymalnych warunków dla uczenia się układają się w słowo „umiem”? Nie sądzę… W mózgu nie ma miejsca na przypadek, więc jeżeli uczenie i uczenie się mają zachodzić efektywnie, konieczne jest wykreowanie takich warunków, aby procesy te uruchomić i utrzymać na odpowiednim poziomie wzbudzenia. Jakie to procesy i jak zapewnić ich aktywację? O tym wszystkim podczas webinarium.

8 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 16.00

Jak przygotować egzamin, by zarówno wykładowca, jak i student był zadowolony?

Prowadzący: dr hab. Hanna Makurat-Snuzik, prof. UG

Opis webinaru:
Według Foucaulta wpisany w system edukacyjny przymus zdawania egzaminów pozwala traktować je jako narzędzie władzy. Sytuacja egzaminacyjna nie musi się jednak wpisywać w tendencyjny schemat podszytego studenckim strachem dokonywania selekcji, kreowania rankingów oraz stosowania kar lub nagród wyrażanych w ocenach. Celem webinaru jest pokazanie różnych możliwości oraz aspektów przygotowania i przeprowadzenia procesu egzaminowania ze zwróceniem szczególnej uwagi na warianty, w których wykładowca w pełni zweryfikuje wiedzę i umiejętności, a student stanie się kreatywnym współtwórcą egzaminu, zaangażowanym już od momentu rozpoczęcia procesu dydaktycznego.

13 stycznia 2023 r. (piątek) w godz. 16:00-17:45

Empatia w komunikacji nauczyciela i studenta. Wprowadzenie do NVC (Non Violent Communication)

Prowadzący: dr hab. Agnieszka Kowalkowska, prof. UG

Opis webinaru:
Czy w komunikacji nauczyciela i studenta jest miejsce na empatię? Na webinarze poznamy podstawowe zasady w komunikacji NonViolent Communication (NVC). Zaczniemy od postaw: naszych – nauczycieli i studentów, jakie możemy spotkać w pracy dydaktycznej, co będzie bazą do pracy według stylu NVC. Poznanie tego sposobu porozumiewania się jest często przełomem w życiu. Będziemy skupiać się na aspektach dotyczących pracy nauczyciela, ale zasady NVC można oczywiście stosować w codziennym życiu.

26 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 17:00

Syllabus (karta przedmiotu), relikt starego systemu, którego nikt nie czyta, czy mapa do skarbu na placu budowy?

Prowadzący: Paweł Jasiński

Opis webinaru:

Podczas spotkania poszukamy odpowiedzi na 4 pytania:

1. Dlaczego syllabus (relikt?) jest ważny? – jaki jest sens tworzenia dokumentu, skoro nikt go nie czyta. Przepisy, wytyczne i potencjalni czytelnicy.
2. Jak syllabus może mnie wspierać? – wygodny fotel w moim ogródku, który może pomóc w uczeniu się. Inspiracje do innego podejścia.
3. Mapa na mapie – czy leci z nami pilot? – o jakości mojego i naszego skarbu. Syllabus jako element większego planu.
4. Relikt czy mapa – czym dla mnie jest syllabus?
Z niecierpliwością czekam na dyskusję z Państwem.

Paweł Jasiński – akredytowany praktyk tutoringu, ekspert w zakresie zapewnienia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, doradca w karierze, nauczyciel akademicki. Od ponad 15 lat wspiera ludzi w procesach rozwojowych. Przygotował 7 kierunków do wizytacji PKA, brał udział w stworzeniu 8 kierunków studiów. Przez 6 lat pełnił funkcję Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia.

13 kwietnia 2023 r. (czwartek) w godz. 18:00-19:00

Pokolenie Z – jak zauważać i rozwijać ich potencjał
Prowadząca: Sylwia Królikowska

Opis webinaru:
W trakcie spotkania porozmawiamy o:

– różnicach między pokoleniami X, Y i Z – co jest wartością dla każdego z pokoleń, co nas łączy a co różni,
– budowaniu autorytetu w gronie najmłodszego pokolenia,
– potrzebie bycia zauważonym, docenionym i pracy w oparciu o motywację wewnętrzną,
– potencjale najmłodszego pokolenia i o tym, w jaki sposób można go rozwijać.

Sylwia z wykształcenia jest psychologiem – ukończyła Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ze specjalizacjami psychologia biznesu oraz zarzadzanie zmianą, obecnie pisze doktorat z zakresu charyzmy. Od prawie 20 lat specjalizuje się̨ w prowadzeniu szkoleń́, coachingu i doradztwie. Współpracuje głównie z korporacjami, a do grona jej klientów należą̨ m.in. UBS, BNP Paribas, State Street, Unilever i wiele innych. Najchętniej wspiera liderów w rozwijaniu ich umiejętności empatycznego przywództwa, budowania autorytetu opartego na spójności i autentyczności oraz prowadzeniu tzw. „trudnych” rozmów. Autorka trzech książek, ekspert w Radiu ZET i telewizji TVN24. Według Forbesa jedna z najbardziej wpływowych kobiet na polskim LinkedIn.

9 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 17:00

Przyszłość edukacji, czyli edukacyjny lot na Marsa
Prowadzący: dr Krzysztof Patkowski

Opis webinaru:
W ramach naszego spotkania chciałbym zaprosić Państwa w ekscytującą podróż po scenariuszach edukacji przyszłości, które powstały w efekcie współpracy Collegium Da Vinci z Poznania z Infuture Institute Natalii Hatalskiej. Wszystkie one zostały opisane w Raporcie „Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046”, którego miałem przyjemność być współautorem. Raport ten to pierwsze opracowanie tak wnikliwie badające realia współczesnej edukacji i piszące konkretne scenariusze przyszłości. To miesiące analiz, tygodnie badań, setki godzin rozmów i dyskusji z ekspertami z Polski, Stanów Zjednoczonych, Francji czy Senegalu, tysiące refleksji uczniów, wykładowców i managerów.

Nasz edukacyjny lot na Marsa rozpoczniemy od kompetencji przyszłości, bo to one w dużym stopniu determinują zarówno przyszłość edukacji jak i rynku pracy. W trakcie webinaru zaprezentowane zostaną wyniki prowadzonych przeze mnie w tym zakresie badań. Później udamy się w długą podróż w trakcie której spróbujemy razem odpowiedzieć na pytania: czy współczesne szkoły i uczelnie to najbardziej przestarzałe instytucje na świecie? Co nas czeka w edukacji za 25 lat – technologiczna rewolucja, robotyzacja, globalne edukacyjne huby kształcące w każdym miejscu i czasie na Ziemi, a może powrót do korzeni i wizja uczelni jako jedynego miejsca w świecie zdominowanym przez roboty i sztuczną inteligencje, w którym można spotkać się „na żywo” z drugim człowiekiem?

Serdecznie zapraszam!

Dr Krzysztof Patkowski – politolog, dziennikarz, trendwatcher, manager z wieloletnim doświadczeniem. Od prawie 20 lat pracuje na styku edukacji i biznesu – obecnie jako Dziekan ds. Realizacji Kształcenia w Collegium Da Vinci w Poznaniu. Kreując we współpracy z pracodawcami i biznesem nowoczesne i praktyczne rozwiązania edukacyjne pozwalające studentom, jak najlepiej przygotować się do funkcjonowania na stale zmieniającym się rynku pracy.

Tworzy i rozwija unikatowe w skali kraju – praktyczne i nagradzane produkty edukacyjne i modele kształcenia będące odpowiedzią nie tylko na to, jak zmienia się globalna gospodarka i rynek pracy, ale też zmiany te wyprzedzające.

Autor i współautor licznych badań, raportów, analiz i innych publikacji związanych z tematem kompetencji przyszłości, możliwościami ich kształcenia i praktycznym znaczeniem dla efektywnego funkcjonowania na rynku pracy zarówno przez absolwentów, jak i osób dłużej na nim obecnych.

Powrót do poprzedniej strony