Webinar – 9 maja 2023 r.


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na webinar “Przyszłość edukacji, czyli edukacyjny lot na Marsa“, który 9 maja 2023 r. (wtorek) w godz. 17:00-18:00 poprowadzi dla Państwa dr Krzysztof Patkowski.

Opis webinaru:

W ramach naszego spotkania chciałbym zaprosić Państwa w ekscytującą podróż po scenariuszach edukacji przyszłości, które powstały w efekcie współpracy Collegium Da Vinci z Poznania z Infuture Institute Natalii Hatalskiej. Wszystkie one zostały opisane w Raporcie „Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046”, którego miałem przyjemność być współautorem. Raport ten to pierwsze opracowanie tak wnikliwie badające realia współczesnej edukacji i piszące konkretne scenariusze przyszłości. To miesiące analiz, tygodnie badań, setki godzin rozmów i dyskusji z ekspertami z Polski, Stanów Zjednoczonych, Francji czy Senegalu, tysiące refleksji uczniów, wykładowców i managerów.

Nasz edukacyjny lot na Marsa rozpoczniemy od kompetencji przyszłości, bo to one w dużym stopniu determinują zarówno przyszłość edukacji jak i rynku pracy. W trakcie webinaru zaprezentowane zostaną wyniki prowadzonych przeze mnie w tym zakresie badań. Później udamy się w długą podróż w trakcie której spróbujemy razem odpowiedzieć na pytania: czy współczesne szkoły i uczelnie to najbardziej przestarzałe instytucje na świecie? Co nas czeka w edukacji za 25 lat – technologiczna rewolucja, robotyzacja, globalne edukacyjne huby kształcące w każdym miejscu i czasie na Ziemi, a może powrót do korzeni i wizja uczelni jako jedynego miejsca w świecie zdominowanym przez roboty i sztuczną inteligencje, w którym można spotkać się „na żywo” z drugim człowiekiem?

Serdecznie zapraszam!

Informacje o prowadzącym:

Dr Krzysztof Patkowski – politolog, dziennikarz, trendwatcher, manager z wieloletnim doświadczeniem. Od prawie 20 lat pracuje na styku edukacji i biznesu – obecnie jako Dziekan ds. Realizacji Kształcenia w Collegium Da Vinci w Poznaniu. Kreując we współpracy z pracodawcami i biznesem nowoczesne i praktyczne rozwiązania edukacyjne pozwalające studentom, jak najlepiej przygotować się do funkcjonowania na stale zmieniającym się rynku pracy.

Tworzy i rozwija unikatowe w skali kraju – praktyczne i nagradzane produkty edukacyjne i modele kształcenia będące odpowiedzią nie tylko na to, jak zmienia się globalna gospodarka i rynek pracy, ale też zmiany te wyprzedzające.

Autor i współautor licznych badań, raportów, analiz i innych publikacji związanych z tematem kompetencji przyszłości, możliwościami ich kształcenia i praktycznym znaczeniem dla efektywnego funkcjonowania na rynku pracy zarówno przez absolwentów, jak i osób dłużej na nim obecnych.

Kontakt: krzysztof.patkowski@cdv.pl lub https://www.linkedin.com/in/krzysztof-patkowski

Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDBiYjJhNmQtZTZkYy00MTU1LWExNzgtNTBmZWQ1NjNhNDgw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22535a401b-7a76-4b5d-8511-5d979dd300d3%22%7d

Na webinar nie obowiązują zapisy. Udział nie jest potwierdzany zaświadczeniem.

Powrót do strony głównej