Webinar #4

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na webinar “Empatia w komunikacji nauczyciela i studenta. Wprowadzenie do NVC (Non Violent Communication)“, który 21 kwietnia 2022 r. (czwartek) w godz. 9:00-11:15 poprowadzi dla Państwa dr hab. Agnieszka Kowalkowska, prof. UG.

Opis webinaru:

Czy w komunikacji nauczyciela i studenta jest miejsce na empatię? Na webinarze poznamy podstawowe zasady w komunikacji NonViolent Communication (NVC). Zaczniemy od postaw: naszych – nauczycieli i studentów, jakie możemy spotkać w pracy dydaktycznej, co będzie bazą do pracy według stylu NVC. Poznanie tego sposobu porozumiewania się jest często przełomem w życiu. Będziemy skupiać się na aspektach dotyczących pracy nauczyciela, ale zasady NVC można oczywiście stosować w codziennym życiu.

Link (aktywny dla osób zalogowanych w Office na tenancie pracowniczym):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDQzNjIxNzUtMWVmYy00NzFhLWJlODItMGI3NmEwMGY0ZmQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22249abc69-5825-4dc6-b1da-89948c82a9ae%22%7d

Powrót do strony głównej