Zapraszamy na webinar


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na webinar “Uczenie (się) na podstawie doświadczania. Filozofia uczenia sprzyjająca nauce i rozwojowi człowieka “, który 23 listopada 2023 r. (czwartek) w godz. 17:00-18:30 poprowadzą dla Państwa Joanna Krajewska i Wojciech Busiel.

Na webinar nie obowiązują zapisy. Udział nie jest potwierdzany zaświadczeniem.

Opis webinaru:

Uczenie się na podstawie doświadczania jest naturalnym procesem adaptacji człowieka do wyzwań jakie stawia przed nim życie. Jest procesem w którym powstaje wiedza, w którym rozwijają się kompetencje, w którym ludzie nabierają większej świadomości siebie. Kiedy udaje nam się zaangażować w naukę żywe, autentyczne doświadczenie osób uczących się, stwarzamy sobie i innym, wartościową przestrzeń wzajemnej wymiany i wzrostu, która dodatkowo stymuluje nas do rozwoju.

Zapraszamy Państwa na webinarium, w którym przybliżymy filozofię i model uczenia na podstawie doświadczania Dawida i Alice Kolb. Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony czas, będzie przyczynkiem do świadomego angażowania w proces uczenia (się) z wykorzystaniem wszystkich modalności doświadczania: czucia, reflektowania, myślenia i działania.

Informacje o prowadzących:


Joanna Krajewska – dr nauk humanistycznych, wykładowczyni akademicka, trenerka umiejętności psychospołecznych, certyfikowana coachka Instytutu Gallupa, analityczka transakcyjna w obszarze organizacji w kontrakcie certyfikacyjnym z European Assotiation of Transactional Analysis. Współwłaścicielka Ośrodka Dialogi i Zmysły, który wydał na koniec minionego roku książkę D. i A. Kolbów Uczenie na podstawie doświadczania. Podręcznik dla edukatorów, trenerów i coachów.


Wojciech Busiel – psycholog, superwizor, certyfikowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psychoterapeuta. Współwłaściciel Ośrodka Dialogi i Zmysły oraz Grupy Szkoleniowej Halibut. Specjalizuje się w projektowaniu i prowadzeniu procesów rozwoju kompetencji interpersonalnych oraz wspieraniu edukatorów w profesjonalnym psychologicznym i dydaktycznym rozwoju.Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmU3Y2JiY2MtYmRiOS00NjE5LTg5YWUtYTJkOTIwMzAxNjlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22535a401b-7a76-4b5d-8511-5d979dd300d3%22%7d

Powrót do strony głównej