Webinar – 13 kwietnia 2023 r.


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na webinar “Pokolenie Z – jak zauważać i rozwijać ich potencjał“, który 13 kwietnia 2023 r. (czwartek) w godz. 18:00-19:00 poprowadzi dla Państwa Sylwia Królikowska.

Opis webinaru:

W trakcie spotkania porozmawiamy o:

– różnicach między pokoleniami X, Y i Z – co jest wartością dla każdego z pokoleń, co nas łączy a co różni,
– budowaniu autorytetu w gronie najmłodszego pokolenia,
– potrzebie bycia zauważonym, docenionym i pracy w oparciu o motywację wewnętrzną,
– potencjale najmłodszego pokolenia i o tym, w jaki sposób można go rozwijać.

Informacje o prowadzącej:

Sylwia z wykształcenia jest psychologiem – ukończyła Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ze specjalizacjami psychologia biznesu oraz zarzadzanie zmianą, obecnie pisze doktorat z zakresu charyzmy. Od prawie 20 lat specjalizuje się̨ w prowadzeniu szkoleń́, coachingu i doradztwie. Współpracuje głównie z korporacjami, a do grona jej klientów należą̨ m.in. UBS, BNP Paribas, State Street, Unilever i wiele innych. Najchętniej wspiera liderów w rozwijaniu ich umiejętności empatycznego przywództwa, budowania autorytetu opartego na spójności i autentyczności oraz prowadzeniu tzw. „trudnych” rozmów. Autorka trzech książek, ekspert w Radiu ZET i telewizji TVN24. Według Forbesa jedna z najbardziej wpływowych kobiet na polskim LinkedIn.

Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTBiNWY3OGEtNWU0Ny00MTJjLTg3NzEtOGY2ODUwNTMxMGU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22535a401b-7a76-4b5d-8511-5d979dd300d3%22%7d

Na webinar nie obowiązują zapisy. Udział nie jest potwierdzany zaświadczeniem. Spotkanie nie będzie nagrywane.

Powrót do strony głównej