Webinar – 21 listopada 2022 r.


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na webinar “U.M.I.E.M., czyli neuronauka o uczeniu (się)“, który 21 listopada 2022 r. (poniedziałek) od godz. 17:30 poprowadzi dla Państwa dr Wojciech Glac, prof. UG.

Opis webinaru:

Czy to przypadek, że pierwsze litery mózgowych procesów kluczowych dla zapewnienia optymalnych warunków dla uczenia się układają się w słowo „umiem”? Nie sądzę… W mózgu nie ma miejsca na przypadek, więc jeżeli uczenie i uczenie się mają zachodzić efektywnie, konieczne jest wykreowanie takich warunków, aby procesy te uruchomić i utrzymać na odpowiednim poziomie wzbudzenia. Jakie to procesy i jak zapewnić ich aktywację? O tym wszystkim podczas webinarium.

Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzE2MDVmMzQtZWIzZC00MjIwLWE4ZTQtYzIxNTU2M2I4ZGYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%221e60eb0b-258e-48c6-9055-5aad1364a600%22%7d

Powrót do strony głównej