Kurs dydaktyczny

TUTORING AKADEMICKI

DLA KOGO?

Kurs Tutoring akademicki dedykowany jest nauczycielom, którzy legitymują się co najmniej 60-cio godzinnym udokumentowanym udziałem w szkoleniach z zakresu dydaktyki lub co najmniej 5-letnim stażem dydaktycznym.

CEL KURSU

Podczas kursu dużo czasu poświęcimy na odkrywanie tożsamości nauczyciela, na sięganie do naszych źródeł i zasobów. Poznamy dobre praktyki i spojrzymy na możliwości realizacji zindywidualizowanego podejścia tutorskiego, zwracając uwagę na potrzeby pojedynczego studenta, w naszych realiach uniwersyteckich: na ćwiczeniach, seminariach, podczas pracy indywidualnej z dyplomantami. Będzie dużo praktyki i analizy doświadczeń dydaktycznych w formie spotkań grupowych.

PROGRAM KURSU

  1. Założenia i podstawy pracy tutorskiej, tożsamość tutora
  2. Warsztat pracy tutora
  3. Praktyka tutorska
  4. Analiza doświadczeń

DLACZEGO WARTO?

Przyjrzysz się własnym doświadczeniom dydaktycznym i omówisz je pod okiem doświadczonych specjalistów w odniesieniu do założeń tutoringu – edukacji spersonalizowanej. Będziemy zwracać uwagę na podniesienie jakości pracy dydaktycznej, szczególnie w pracy z pojedynczym studentem lub studentką. Poznanie podejścia tutorskiego pomoże inaczej spojrzeć na nauczanie innych, a nawet może odnowić pasję nauczycielską.

WARUNKI REKRUTACJI

Udokumentowany, co najmniej 60-cio godzinny udział w szkoleniach z zakresu dydaktyki lub co najmniej 5-letni staż dydaktyczny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy w terminie: od 12 października 2023 r. (godz. 8:00) do 18 października 2023 r. (godz. 12:00)
Link do zapisów: https://forms.office.com/e/1fsvbHWSbm (dostęp po zalogowaniu na pracownicze konto Office 365)


Liczba dostępnych miejsc – 20 osób


Wymiar kursu – 48 godzin warsztaty stacjonarne (zgodnie z grafikiem) i 30 godzin praca własna


Czas trwania: od listopada 2023 r. do stycznia 2024 r.


Udział w szkoleniu potwierdzony certyfikatem

WYMOGI UZYSKANIA CERTYFIKACJI NA TUTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

1. Ukończone szkolenie podstawowe (minimum 90% obecności, czyli dopuszczone jest maksymalnie 4 godziny nieobecności).
2. Zrealizowanie pracy własnej w postaci 30 godzin, w tym:

  • przeprowadzenie 8 godzin dydaktycznych spotkań tutorskich z jedną studentką/jednym studentem
  • udokumentowanie przeprowadzonych spotkań w postaci „dziennika tutora”
  • rozliczenie swojej praktyki poprzez superwizję u Mentorki/Mentora CDDiT
  • wykonanie ćwiczeń poszkoleniowych wskazanych przez Osobę Prowadzącą.

SZCZEGÓŁOWY GRAFIK ZAJĘĆ

Zjazd I Zjazd II Zjazd III Zjazd IV Trener
21.11.2023 (wtorek)
godz.
15.00-20:30
sala 168
22.11.2023 (środa)
godz.
15.00-20.30
sala 260
05.12.2023 (wtorek)
godz.
15.00-20.30
sala 168
06.12.2023 (środa)
godz.
15:00-20.30
sala 260
09.01.2024 (wtorek)
godz.
15.00-20.30
sala 168
10.01.2024 (środa)
godz.
15.00-20.30
sala 260
30.01.2024 (wtorek)
godz.
15.00-20.30
sala 168
31.01.2024 (środa)
godz.
15.00-20.30
sala 260
dr Grzegorz Grzegorczyk,
dr Dorota Godlewska-Werner

Zajęcia będą się odbywały na Wydziale Filologicznym (budynek Neofilologii, ul. Wita Stwosza 51) na terenie Kampusu UG w Oliwie

Powrót do poprzedniej strony