Szkolenie tutorskie dla wykładowców APS

Eksperci Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu przeprowadzili w okresie od grudnia do końca marca 2022 roku 42-godzinne szkolenie w zakresie Tutoringu akademickiego dla ponad czterdziestoosobowej grupy pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Było to pierwsze szkolenie zewnętrzne CDDiT realizowane przez uczelnię publiczną dla innej uczelni na terenie naszego kraju.

Program szkolenia, realizowanego w formie webinarów (20h) i warsztatów (24h), poświęcony był odkrywaniu tożsamości tutora i poznawaniu metod pracy tutorskiej ze studentami. Uczestnicy poznali dobre praktyki realizacji zindywidualizowanego podejścia tutorskiego w realiach uniwersyteckich: na ćwiczeniach, seminariach, podczas pracy indywidualnej z dyplomantami, a także zasady skutecznej komunikacji (NVC), udzielania informacji zwrotnej, diagnozowania i niwelacji zakłóceń, oraz rozmaite sposoby inspirowania studentów do samorozwoju.

Webinaria i warsztaty prowadzili dr Beata Karpińska-Musiał, dr hab. Agnieszka Kowalkowska prof. UG, dr Grzegorz Grzegorczyk i dr Jarosław Jendza. Spotkały się one z entuzjastycznym przyjęciem przez społeczność APS, czego dowodem są informacje umieszczone na stronie internetowej uczelni:

Co ważne – tę bezcenną wiedzę wykorzystamy w trakcie zajęć prowadzonych w formie tutoringu grupowego, stanowiących nowość w ofercie wielu kierunków studiów realizowanych w APS od nowego roku akademickiego.

Pandemia sprawiła, że większość spotkań odbywała się zdalnie, jednak ostatnie, dwudniowe warsztaty, prowadzone przez prof. Agnieszkę Kowalkowską i dr Beatę Karpińską-Musiał z UG, mogliśmy odbyć w formie stacjonarnej w naszej siedzibie. O radości ze spotkania twarzą w twarz, a także o atmosferze i jakości kursu najlepiej świadczy nasze zdjęcie pamiątkowe.

Dziękujemy za tak miłe przyjęcie i liczymy na kontynuację współpracy w formie superwizji po okresie wdrożeń dydaktycznych!

Powrót do strony głównej