WARSZTATY  KSZTAŁTOWANIA  KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH W KIEROWANIU WSPÓŁCZESNYM ZESPOŁEM NA UCZELNI WYŻSZEJ
wyzwania, uwarunkowania, metody, techniki 


Prowadzący

Warsztat#1 – dr Marta Zbucka-Gargas, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy WPiA UG, LLM, MBA. Praktyk z bogatym doświadczeniem menadżerskim (zespoły liczące ponad 100 osób, około 1 mld zł) i doradczym, wieloletni dyrektor HR. 

Warsztat#2 – dr hab. Tomasz Kawka, prof. UG, Kierownik Zakładu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania, Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Kapitałem Ludzkim. Praktyk z ponad 25 letnim doświadczeniem warsztatowym, doradca, audytor, szkoleniowiec, autor ponad 30 wdrożeń w biznesie i organizacjach publicznych rozwiązań w zakresie HR (m.in. płacowe i pozapłacowe systemy motywowania, wartościowanie pracy, treningi kierownicze, budowanie zespołów, szkolenia integracyjne, planowanie strategii HR, diagnoza Gen Z). 

Warsztat#3 – dr Agata Borowska-Pietrzak, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania. Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem, szkoleniowym, w zakresie systemów motywowania pozapłacowego, autor i wdrożeniowiec kilkunastu programów badania poczucia satysfakcji zawodowej w biznesie i samorządzie, dyplomowany edukator z zakresu budowania odporności mentalnej certyfikowany przez Israel Community Sress Prevention Center. 


Opis i cel warsztatu
 
Proponowany warsztat rozwoju strategicznych umiejętności kierowniczych ma dostarczać najnowszą wiedzę i umiejętności radzenia sobie w kierowaniu zespołem pracowniczym. Dedykowany specjalnie dla kadry kierowniczej uczelni wyższej jednodniowy, 3-modułowy warsztat wskazuje na konieczność posiadania wszechstronnej wiedzy z zakresu nowoczesnego HR oraz prawa pracy, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach pracowniczych, przyjmowania właściwego stylu kierowania oraz doboru skutecznych narzędzi inżynierii społecznej i redukcji stresu, zarówno wśród podwładnych, jak i u przełożonego.  

Udział w warsztacie daje podstawę do kształtowania kwalifikacji lidera, które  stanowią dzisiaj niezbędny wyraz podmiotowego traktowania swoich podwładnych i budowania pozytywnych relacji. Program oparty na 3 interaktywnych blokach stanowi jedną spójną całość warsztatu i wyposaża uczestników w wiedzę nt. nowoczesnych techniki zarządzania, pozwala poznawać swój własny potencjał kierowniczy, dostarcza podstawy do kreowania warunków osiągania jakości pracy przez podwładnych przy jednoczesnym odczuwania przez nich satysfakcji zawodowej i zapobieganiu wypaleniu zawodowemu. Rozwój tych kompetencji buduje fundament do przyjmowania roli nowoczesnego, otwartego, skutecznego lidera zespołu pracowników wiedzy.  Blok#1: Prawa i obowiązki przełożonego
 

Współczesne zarządzanie zespołem to wyzwanie, które oprócz wielu kompetencji wymaga od przełożonych podstawowej znajomości Kodeksu pracy. Warsztat w bloku # 1 będzie dotyczył znajomości przepisów, rozwoju umiejętności ich zastosowania w praktyce i przełożenie litery prawa na codzienne zadania kierowników i obowiązki, które pomogą być liderem i jedocześnie pozwolą chronić pracodawcę przed sankcjami, jakie mogą grozić za nieprzestrzeganie obowiązujących regulacji. 

Główne tematy bloku (warsztatu)  #1: 

 • poznanie praw i obowiązków kierowników i pracowników, 
 • zmiany w kodeksie pracy, które wpływają na zarządzanie zespołem, 
 • aplikacja zmian i ich stosowanie w praktyce roku 2024.


Blok#2: Style kierowania zespołem i komunikacja interpersonalna

Dobór właściwego stylu kierowania, wzajemna komunikacja, podjęcie określonych form wpływu i motywowania pracowników stanowi o sprawności działania zespołowego. Warsztat w bloku #2 dostarcza wiedzę słuchaczom w zakresie podstawowych założeń kształtowania kompetencji menedżerskiej kierowania zespołem. Są to umiejętności związane z kształtowaniem więzi i relacji opartych na partnerskim stylu oddziaływania na zespół w kontekście nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi. 

Główne tematy bloku (warsztatu)  #2: 

 • diagnoza własnego stylu kierowania i sposoby kształtowania efektywnych zachowań kierowniczych, 
 • rozpoznanie motywów zajmowania określonych ról grupowych przez podwładnych w zespole, 
 • założenia  efektywnej komunikacji interpersonalnej z zespołem, 
 • podstawowe nurty we współczesnym HR na uczelniach wyższych
   


Blok#3 Budowanie odporności mentalnej w kierowaniu zespole pracowniczym 
 

Współczesne czasy nieprzewidywalności i niepewności otoczenia organizacji wpływają negatywnie na postawy i zachowania pracowników. Problemy dnia codziennego oraz stres wynikający z presji środowiska pracy ograniczają często aktywność i motywacje do działania. Tym samym może pojawiać się w zachowaniach pracowników syndrom stresu pourazowego związanego z brakiem odporności mentalnej (PTSD). Warsztat w bloku #3 pozwoli rozwinąć kluczowe kompetencje działań efektywnego kierownika jaką jest pomoc zarówno sobie, jak i swoim podwładnym w kształtowaniu i budowaniu odporności mentalnej poprzez działania prewencyjne i zapobiegające rozwojowi syndromu PTSD.  

Główne tematy bloku (warsztatu) #3: 

 • poznanie przyczyn i skutków występowania braku odporności mentalnej, 
 • ćwiczenie wybranych sposobów budowania odporności mentalnej, 
 • zapoznanie z metodyką BASIC PH, – rozpoznanie własnych kanałów komunikacji wspomagających odporność w stresujących sytuacjach. 

 

 

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/e/jpT7iTKFqg  (dostęp po zalogowaniu na pracownicze konto Office 365)
Zapisy w terminie: od 11-03-2024 r. (godz. 8:00) do 21-03-2024 r. (godz. 12:00)

Termin: 25 marca (poniedziałek) lub 12 kwietnia (piątek) 

Blok#1: 

08.30-10.45 

Prawa i obowiązki przełożonego 

Blok#2: 

11.00-13.15 

Style kierowania zespołem i komunikacja interpersonalna 

Blok#3: 

13.30-15.45 

Budowanie odporności mentalnej w zespole pracowniczym 

 

Udział w szkoleniu potwierdzony zaświadczeniem