Kurs dydaktyczny – pakiet rozwojowy

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI DYDAKTYCZNYCH

DLA KOGO?

Kurs dedykowany jest nauczycielom akademickim, którzy posiadają praktykę związaną z prowadzeniem i organizacją zajęć. Realizowany będzie w formule blended-learning (12h on-line +18h warsztatów stacjonarnych).

CEL KURSU

Celem kursu jest kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy nauczyciela akademickiego w zakresie planowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem nowoczesnych metod i narzędzi, poznanie strategii i narzędzi oceniania.

PROGRAM KURSU

Moduł I
Planowanie zajęć dydaktycznych, formułowanie celów i efektów uczenia się

Moduł II
Metody i narzędzia dydaktyczne

Moduł III
Komunikacja, motywowanie i ocenianie

DLACZEGO WARTO?

Udział w kursie pt. Rozwijanie umiejętności dydaktycznych oferuje pogłębienie posiadanych kompetencji praktycznych w obszarze zagadnień kluczowych dla realizacji dydaktyki akademickiej: wybranych metod kształcenia, komunikacji interpersonalnej, budowania relacji ze studentami. Jest polecany szczególnie osobom, które czują potrzebę rewitalizacji swojego warsztatu dydaktycznego, poznania zasad dobrej komunikacji oraz dawania informacji zwrotnej, planowania merytorycznych zajęć w układzie wymogów instytucjonalnych.


WARUNKI REKRUTACJI?

W rekrutacji mogą wziąć wszyscy nauczyciele akademiccy, zatrudnieni w Uniwersytecie Gdańskim. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy w terminie: od 12 października 2023 r. (godz. 8:00) do 16 października 2023 r. (godz. 12:00)
Link do zapisów: https://forms.office.com/e/Bc3Hmi7G8F (dostęp po zalogowaniu na pracownicze konto Office 365)


Liczba dostępnych miejsc – 30 osób


Wymiar kursu – 30 godzin w tym: 12h on-line / 18h warsztaty stacjonarne


Czas trwania: grudzień 2023 r. – styczeń 2024 r.


Udział w szkoleniu potwierdzony certyfikatem. Warunkiem uzyskania certyfikatu i ukończenia szkolenia jest obecność na co najmniej 27 godzinach zajęć.


SZCZEGÓŁOWY GRAFIK ZAJĘĆ

1 webinar – 4h 1 warsztat – 6h 2 webinar – 4h 2 warsztat – 6h 3 webinar – 4h 3 warsztat – 6h Trenerzy
05.12.2023
(wtorek)
17:00-20:00
07.12.2023
(czwartek)
13.00-18:00
09.01.2024
(wtorek)
17:45-20:45
11.01.2024
(czwartek)
13:00-18:00
16.01.2024
(wtorek)
17:45-20:45
18.01.2024
(czwartek)
13:00-18:00
dr Ewa Szymczak, prof. UG
dr Wojciech Glac, prof. UG

Warsztaty stacjonarne będą odbywały się w siedzibie CDDiT w Sopocie (sala 111 w budynku Biblioteki Ekonomicznej).

Powrót do poprzedniej strony