Portfolio studenta/learning diary jako narzędzia oceny i uczenia się

prowadzący: dr Beata Karpińska-Musiał

Portfolio studenta należy do bardzo twórczych i niekiedy wymagających narzędzi służących przeważnie ocenianiu studentów. Bywa często utożsamiane z dziennikiem uczenia się (learning diary). Na warsztatach chcę pokazać uczestnikom różnicę pomiędzy tymi dwiema koncepcjami, ale też ukazać ich szerszy i głębszy wymiar, aniżeli tylko jako narzędzi ewaluacji pracy własnej studentki lub studenta. Pokazane zostaną przykłady i formuły portoflio oraz dzienników uczenia się, fragmenty realnych materiałów i refleksji w nich zamieszczanych.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/e/HmjAxmQijG
Zapisy w terminie: od 20.02.2023 r. (godz. 8:00) do 24.02.2023 r. (godz. 12:00)

Liczba dostępnych miejsc: bez ograniczeń
Dla kogo? nauczyciele akademiccy, doktoranci


Wymiar szkolenia: 3 godziny (warsztat on-line)


Termin: 25.03.2023 r. (sobota) w godz. 12:00-14:15


Udział w szkoleniu potwierdzony zaświadczeniem

Powrót do poprzedniej strony