Pierwszy numer HEAD!

Oddajemy do rąk Czytelniczek i Czytelników pierwszy, inauguracyjny numer czasopisma powstałego pod skrzydłami Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu Uniwersytetu Gdańskiego: „Horyzonty Edukacji Akademickiej” (HEAD) HEAD #1

Pierwszy numer opatrzony został tytułem wiodącym: „Różnorodność w dydaktyce”. Z pełną świadomością otworzyliśmy ten tom na konstrukt różnorodności: jest on odzwierciedlony zarówno w mozaice tematycznej obranej przez Autorki i Autorów, jak też w samej formule i stylu tekstów.

Życzymy dobrej lektury!