Kurs dydaktyczny

TUTORING AKADEMICKI

DLA KOGO?

Kurs Tutoring akademicki dedykowany jest nauczycielom, którzy legitymują się co najmniej 60-cio godzinnym udokumentowanym udziałem w szkoleniach z zakresu dydaktyki lub co najmniej 5-letnim stażem dydaktycznym.

CEL KURSU

Podczas kursu dużo czasu poświęcimy na odkrywanie tożsamości nauczyciela, na sięganie do naszych źródeł i zasobów. Poznamy dobre praktyki i spojrzymy na możliwości realizacji zindywidualizowanego podejścia tutorskiego, zwracając uwagę na potrzeby pojedynczego studenta, w naszych realiach uniwersyteckich: na ćwiczeniach, seminariach, podczas pracy indywidualnej z dyplomantami. Będzie dużo praktyki i analizy doświadczeń dydaktycznych w formie spotkań grupowych.

PROGRAM KURSU

  1. Założenia i podstawy pracy tutorskiej, tożsamość tutora
  2. Warsztat pracy tutora
  3. Praktyka tutorska
  4. Analiza doświadczeń

DLACZEGO WARTO?

Przyjrzysz się własnym doświadczeniom dydaktycznym i omówisz je pod okiem doświadczonych specjalistów w odniesieniu do założeń tutoringu – edukacji spersonalizowanej. Będziemy zwracać uwagę na podniesienie jakości pracy dydaktycznej, szczególnie w pracy z pojedynczym studentem lub studentką. Poznanie podejścia tutorskiego pomoże inaczej spojrzeć na nauczanie innych, a nawet może odnowić pasję nauczycielską.


WARUNKI REKRUTACJI

Udokumentowany, co najmniej 60-cio godzinny udział w szkoleniach z zakresu dydaktyki lub co najmniej 5-letni staż dydaktyczny. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Informacje dotyczące zakwalifikowania się na szkolenie zostaną przekazane Uczestnikom drogą mailową do 3 października.

Zapisy w terminie: 26 września 2022 r. (godz. 8.00) – 4 października 2022 r. (godz. 12.00)
Link do zapisów: https://forms.office.com/r/VQBjivArpg (dostęp po zalogowaniu na pracownicze konto Office 365)


Liczba dostępnych miejsc – 36 (utworzone zostaną 2 grupy po 18 osób)


Wymiar kursu – 48 godzin warsztaty (zgodnie z grafikiem) i 30 godzin praca własna


Czas trwania: październik 2022 r. – styczeń 2023 r. (I grupa), listopad 2022 r. – luty 2023 r. (II grupa)


Udział w szkoleniu potwierdzony certyfikatem


WYMOGI UZYSKANIA CERTYFIKACJI NA TUTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

1. Ukończone szkolenie podstawowe (minimum 90% obecności, czyli dopuszczone jest maksymalnie 4 godziny nieobecności).
2. Zrealizowanie pracy własnej w postaci 30 godzin, w tym:

  • przeprowadzenie 8 godzin dydaktycznych spotkań tutorskich z jedną studentką/jednym studentem
  • udokumentowanie przeprowadzonych spotkań w postaci „dziennika tutora”
  • rozliczenie swojej praktyki poprzez superwizję u Mentorki/Mentora CDDiT
  • wykonanie ćwiczeń poszkoleniowych wskazanych przez Osobę Prowadzącą.


SZCZEGÓŁOWY GRAFIK ZAJĘĆ

Zjazd I Zjazd II Zjazd III Zjazd IV Trenerzy
Gr. 1 06.10.2022
(czwartek)
sala 169
07.10.2022
(piątek)
sala 169
14.10.2022
(piątek)
sala 359
15.10.2022
(sobota)
sala 359
18.11.2022
(piątek)
sala 359
19.11.2022
(sobota)
sala 359
12.01.2023
(czwartek)
sala 169
13.01.2023
(piątek)
sala 169
dr hab. Agnieszka Kowalkowska, prof. UG
dr Grzegorz Grzegorczyk
Gr. 2 24.11.2022
(czwartek)
sala 169
25.11.2022
(piątek)
sala 169
02.12.2022
(piątek)
sala 359
03.12.2022
(sobota)
sala 359
27.01.2023
(piątek)
sala 359
28.01.2023
(sobota)
sala 359
23.02.2023
(czwartek)
sala 169
24.02.2023
(piątek)
sala 169

czwartek, piątek – warsztaty stacjonarne w godzinach od 15.00 do 20.00
sobota – warsztaty stacjonarne w godzinach od 9.00 do 14.00

Zajęcia będą się odbywały na Wydziale Filologicznym w Kampusie Oliwa (budynek Neofilologii, ul. Wita Stwosza 51).

Powrót do poprzedniej strony