Kurs dydaktyczny – pakiet rozwojowy

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI DYDAKTYCZNYCH

DLA KOGO?

Kurs dydaktyczny – pakiet rozwojowy dedykowany jest nauczycielom akademickim, którzy legitymują się co najmniej 30 godzinnym udokumentowanym udziałem w szkoleniach z zakresu dydaktyki lub w szkoleniu Kurs dydaktyczny – pakiet podstawowy.
Realizowany będzie w formule blended-learning (12h on-line +18h warsztatów stacjonarnych).

CEL KURSU

Celem kursu jest kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy nauczyciela akademickiego w zakresie planowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem nowoczesnych metod i narzędzi, poznanie strategii i narzędzi oceniania.

PROGRAM KURSU

Moduł I
Metody i narzędzia dydaktyczne

Moduł II
Komunikacja, motywowanie i ocenianie

Moduł III
Planowanie zajęć dydaktycznych, formułowanie celów i efektów uczenia się

DLACZEGO WARTO?

Udział w kursie dydaktycznym rozwojowym pt. Rozwijanie umiejętności dydaktycznych oferuje pogłębienie posiadanych kompetencji praktycznych w obszarze zagadnień kluczowych dla realizacji dydaktyki akademickiej: wybranych metod kształcenia, komunikacji interpersonalnej, budowania relacji ze studentami. Jest polecany szczególnie osobom, które czują potrzebę rewitalizacji swojego warsztatu dydaktycznego, poznania zasad dobrej komunikacji oraz dawania informacji zwrotnej, planowania merytorycznych zajęć w układzie wymogów instytucjonalnych.

WARUNKI REKRUTACJI?

Udokumentowany, co najmniej 30 godzinny udział w szkoleniach z zakresu dydaktyki lub w szkoleniu Kurs dydaktyczny – pakiet podstawowy.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy w terminie 16 – 30 listopada 2021 r.

Liczba dostępnych miejsc – 120 (utworzone zostaną 4 grupy 30 osobowe)


Wymiar kursu – 30 godzin w tym: 12h on-line / 18h warsztaty


Czas trwania: grudzień 2021 r. – styczeń 2022 r.


Udział w szkoleniu potwierdzony certyfikatem. Warunkiem uzyskania certyfikatu i ukończenia szkolenia jest obecność na co najmniej 27 godzinach zajęć.

SZCZEGÓŁOWY GRAFIK ZAJĘĆ

grupa 1 webinar – 4h 2 webinar – 4h 3 webinar – 4h 1 warsztat – 6h 2 warsztat – 6h 3 warsztat – 6h Trenerzy
1_P 07.12.2021
(wtorek)
04.01.2022
(wtorek)
18.01.2022
(wtorek)
10.12.2021
(piątek)
07.01.2022
(piątek)
21.01.2022
(piątek)
dr Ewa Szymczak
dr Wojciech Glac, prof. UG
2_P 11.12.2021
(sobota)
08.01.2022
(sobota)
22.01.2022
(sobota)
3_P 17.12.2021
(piątek)
14.01.2022
(piątek)
28.01.2022
(piątek)
4_P 16.12.2021
(czwartek)
13.01.2022
(czwartek)
27.01.2022
(czwartek)

wtorek – webinar (on-line) w godzinach 17.00-20.30
czwartek – warsztaty stacjonarne w godzinach 15.00-20.00 (sala 111, siedziba CDDiT)
piątek – warsztaty stacjonarne w godzinach 14.00-19.00 (sala 111, siedziba CDDiT)
sobota – warsztaty stacjonarne w godzinach 09.00-14.00 (sala 111, siedziba CDDiT)

Powrót do poprzedniej strony