Cykl debat – webinar #2

Szanowni Państwo,

zapraszamy na drugi webinar w ramach cyklu debat “Idee Edukacji Akademickiej“, który odbędzie się 19 kwietnia 2023 r. (środa) w godz. 17:00-19:15.

Relacje w uniwersytecie

Edukacja jest zawsze spotkaniem ludzi. Praca w uniwersytecie jest spotkaniem ludzi. W trakcie drugiego spotkania z cyklu “Idee edukacji akademickiej” przyjrzymy się zagadnieniu budowania i utrzymywania relacji pomiędzy różnymi podmiotami. Zastanowimy się wspólnie nad zakładem naukowym lub katedrą jako miejscem budowania bezpośrednich relacji zawodowych, przedyskutujemy możliwości budowania relacji przez Kierowników_czki katedr i/lub zakładów ze swoimi „podwładnymi”, a następnie omówimy sposoby pracy z relacjami w spotkaniu z młodzieżą akademicką.

LINK: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2QzNWIwNmEtODk1Yy00M2NiLTg4YzQtNTAyYzU5ZjdjMTBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22548981a3-106b-47e6-a9b1-d5ec24a60938%22%7d

ZASADY:

  • Spotkania realizowane będą w formule on-line – jedna środa w miesiącu w godz. 17:00-19:15.
  • Nie ma limitu miejsc. Każdy uczestnik może wziąć udział w dowolnej liczbie spotkań.
  • W przypadku udziału we wszystkich, istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia potwierdzającego ten fakt.

Terminy wszystkich webinarów wraz z opisami znajdą Państwo na stronie: https://cddit.ug.edu.pl/idee-edukacji-akademickiej.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/e/Knt91NV0xT.

Pomysłodawcą wydarzenia jest dr Jarosław Jendza.

Powrót do strony głównej