Kurs dydaktyczny

IDEA EDUKACJI AKADEMICKIEJ I PROJEKTOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

DLA KOGO?

Kurs dedykowany poczatkującym nauczycielom akademickim – z niewielkim doświadczeniem dydaktycznym lub osobom, które dotąd nie uczestniczyły w żadnych szkoleniach z zakresu dydaktyki szkoły wyższej. Realizowany będzie w formule blended-learning (12h on-line +18h warsztatów stacjonarnych).

CEL KURSU

Celem kursu jest przekazanie Uczestnikom podstawowych umiejętności niezbędnych w pracy nauczyciela akademickiego; poznanie idei edukacji akademickiej oraz roli i zadań nauczyciela akademickiego, zdobycie umiejętności skutecznego planowania zajęć dydaktycznych.

PROGRAM KURSU

Moduł I:
Sens i paradygmaty edukacji akademickiej

Moduł II:
Specyfika edukacji dorosłych w uniwersytecie

Moduł III:
Strategie uczenia się i nauczania, projektowanie zajęć, przykłady metod w różnych dyscyplinach

DLACZEGO WARTO?

Udział w kursie pt. Idea edukacji akademickiej i projektowanie zajęć dydaktycznych gwarantuje rzetelną i merytoryczną refleksję na temat istoty dydaktyki w uniwersytecie, jak też poznanie praktycznych strategii potrzebnych do sprawnego projektowania i realizacji zajęć w dynamicznej rzeczywistości akademickiej. Jest polecany szczególnie osobom, które nie czują się pewnie w obszarze metodyki prowadzenia swoich zajęć obszarowych we własnych dyscyplinach naukowych, jak też tym, które z racji niewielkiego doświadczenia potrzebują wsparcia i chcą zaczerpnąć z doświadczenia innych w tym zakresie.


WARUNKI REKRUTACJI?

W pierwszej kolejności na szkolenie kwalifikowane będą osoby legitymujące się krótkim stażem dydaktycznym (poniżej 5 lat). Decyduje kolejność zgłoszeń.
Informacje dotyczące zakwalifikowania się na szkolenie przekazane zostaną Uczestnikom drogą mailową do .

Zapisy w terminie: od 12 października 2023 r. (godz. 8:00) do 18 października 2023 r. (godz. 12:00)
Link do zapisów: https://forms.office.com/e/J5FjVgAb4Y (dostęp po zalogowaniu na pracownicze konto Office 365)


Liczba dostępnych miejsc – 30 osób (do 10 osób ze Szkół Doktorskich)


Wymiar kursu – 30 godzin w tym: 12h on-line / 18h warsztaty stacjonarne


Czas trwania: od października do grudnia 2023 r.

Udział w szkoleniu potwierdzony certyfikatem. Warunkiem uzyskania certyfikatu i ukończenia szkolenia jest obecność na co najmniej 27 godzinach zajęć.


SZCZEGÓŁOWY GRAFIK ZAJĘĆ

1 webinar – 4h 1 warsztat – 6h 2 webinar – 4h 2 warsztat – 6h 3 webinar – 4h 3 warsztat – 6h Trenerzy
25.10.2023
(środa)
godz. 16.00-19.00
27.10.2023
(piątek)
godz. 14.00-19.00
07.11.2023
(wtorek)
godz. 17:00-20:00
24.11.2023
(piątek)
godz. 14.00-19.00
28.11.2023
(wtorek)
godz. 17:00-20:00
01.12.2023
(piątek)
godz. 14:00-19:00
dr Beata Karpińska-Musiał
dr Jarosław Jendza

Warsztaty stacjonarne będą odbywały się w siedzibie CDDiT w Sopocie (sala 111 w budynku Biblioteki Ekonomicznej).

Powrót do poprzedniej strony