Dyżury ekspertów

dr Beata Karpińska-Musiał

Zastępca Dyrektora  CDDiT

Ekspertka ds. Mentoringu, Tutoringu i Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej

beata.karpinska-musial@ug.edu.pl

W czym pomagam?

MENTORING indywidualny dla kadry akademickiej UG:

 • wsparcie w budowaniu ścieżki kariery na stanowisku dydaktycznym
 • rozwiązywanie bieżących problemów w relacjach ze studentami – dla pracowników na wszystkich stanowiskach
 • wsparcie dla tutorów (o zróżnicowanej skali doświadczenia) w potencjalnych zakłóceniach w indywidualnych procesach tutorskich
 • doradztwo w obszarach aktywizowania studentów, weryfikacji osiągnięć, pracy ze studentem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz niepełnosprawnością różnego typu

MENTORING instytucjonalny:

 • wdrażanie personalizacji kształcenia w różnych dyscyplinach naukowych i jednostkach uczelni
 • konsultacje dla studentów, tutorów i koordynatorów MISHiS UG
 • organizacja i weryfikacja procesów ewaluacyjnych w zakresie dydaktyki (superwizje, ocena pracownicza, ścieżka awansu w kierunku profesury dydaktycznej)

Terminy dyżurów eksperckich:

Środa 13-14:30 on-line (po wcześniejszym umówieniu się)

Czwartek 15:00-18:00 w siedzibie CDDiT Sopot (termin stały stacjonarny)

dr hab. Agnieszka Kowalkowska, prof. UG

Ekspertka ds. Rozwoju Osobistego i Tutoringu

agnieszka.kowalkowska@ug.edu.pl

W czym pomagam?

 • wsparcie w planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego (wyznaczaniu celów i priorytetów, zarządzaniu sobą w czasie)
 • Pomoc w planowaniu zajęć dydaktycznych, szczególnie w tutoringu naukowym i rozwojowym.
 • Wsparcie w programowaniu kursów tutorskich, realizacji tutoringu i doskonalenia w jego obszarze

Terminy dyżurów eksperckich:

środa 10.00 do 14.00 (on-line) lub po indywidualnym umówieniu się

dr Ewa Szymczak

Dyrektor CDDiT

Ekspertka ds. Dydaktyki, Ewaluacji Programów i Projektów Dydaktycznych

ewa.szymczak@ug.edu.pl

W czym pomagam?

 • przygotowanie projektów dydaktycznych, zajęć z wykorzystaniem metody aktywizujących
 • przygotowanie zajęć ze studentami z wykorzystaniem różnych modeli, strategii, metod, form i środków kształcenia
 • projektowanie nowych programów studiów, modułów kształcenia oraz indywidualnych ścieżek kształcenia studentów
 • ewaluacja pracy własnej oraz ewaluacja pracy studenta
 • aplikacje i technologie wspierające nauczanie

Terminy dyżurów eksperckich:

Czwartek 11.00-12.30, piątki 10.00-11.30 – po wcześniejszym umówieniu się (on-line)

Czwartek 15:00-18:00 w siedzibie CDDiT Sopot (termin stały stacjonarny)

dr Wojciech Glac

Ekspert ds. Innowacji Dydaktycznych, Gamifikacji i Popularyzacji Nauki

wojciech.glac@ug.edu.pl

W czym pomagam?

 • Projektowanie procesów edukacyjnych w oparciu o wiedzę neurobiologiczną
 • Gamifikacja (grywalizacja) i uczenie oparte na grach (game-based learning)
 • Metody oparte na aktywnym uczeniu się (active learning)
 • Uczenie przez działanie (learning-by-doing)
 • Projektowanie strategii uczenia się i nauczania, w tym projektowanie motywacji
 • Popularyzacja nauki

Terminy dyżurów eksperckich:

 • środy od 13:00 do 15:00 (on-line)
 • czwartki od np. 10:00 do 13:00 (w siedzibie CDDiT, stacjonarnie lub on-line)
 • inne terminy po indywidualnym uzgodnieniu

dr Grzegorz Grzegorczyk

Ekspert ds. Rozwoju Osobistego, Coachingu i Wystąpień Publicznych

grzegorz.grzegorczyk@ug.edu.pl

W czym pomagam?

Konsultacje dla edukatorów:

 • zmiana pracy i zawodu
 • zmiana złych nawyków
 • poczucie napięcia i stresu
 • frustracja zawodowa
 • relacje zawodowe i rodzinne
 • wystąpienia publiczne
 • poczucie własnej wartości
 • odzyskiwanie równowagi życiowej
 • budowanie misji i wizji życiowej

Konsultacje dla studentów:

 • odnajdywanie swoich mocnych stron i talentów
 • pomoc w trudnościach z nauką i budowanie skutecznych strategii uczenia się
 • pomoc wyborze studiów i zawodu
 • budowanie zdrowych relacji rówieśniczych i rodzinnych
 • radzenie sobie ze stresem i emocjami związanymi ze szkołą, egzaminami i zmianą miejsca nauki
 • zarządzanie sobą w czasie, organizacja codziennych zadań i obowiązków
 • podejmowanie decyzji

Terminy dyżurów eksperckich:

Wtorki 13-14:30 oraz dowolne dni tygodnia oraz godziny po umówieniu się.

dr Jarosław Jendza

Ekspert ds. Dydaktyki Akademickiej, Innowacji i Diagnostyki Edukacyjnej oraz Projektowania Szkoleń

jaroslaw.jendza@ug.edu.pl

W czym pomagam?

 • Projektowanie twórczych i angażujących zajęć dydaktycznych (formy, narzędzia, techniki)
 • Projektowanie nowoczesnych form oceniania i ewaluacji pracy studentów
 • Realizacja zajęć dydaktycznych w oparciu o innowacyjne strategie dydaktyczne
 • Strategie dostarczania informacji zwrotnej
 • Wsparcie w zakresie wyboru “ścieżki dydaktycznej” w uniwersytecie jako drogi kariery
 • Wsparcie w diagnozowaniu potrzeb nauczycieli akademickich i studentów

Terminy dyżurów eksperckich:

Środa 12.00 – 13.30 (on-line – po wcześniejszym uzgodnieniu)