Dydaktyczny Jam Session


Dydaktyczny Jam Session to forum kreatywnej współpracy nauczycieli różnych specjalności, którego celem jest stworzenie w oparciu o swobodną improwizację utworu dydaktycznego będącego zestawem metod i narzędzi służących realizacji określonego tematu podczas zajęć ze studentami lub będącego rozwiązaniem wyzwania w pracy nauczyciela ze studentami.

Zapraszamy nauczycieli otwartych na wyzwania, poszukiwania nowych ścieżek w pracy dydaktycznej, gotowych na twórczą pracę w interdyscyplinarnym zespole i gotowych dzielić się i czerpać z doświadczeń i pomysłów innych, a przede wszystkim pragnących wspólną, kreatywną pracą tworzyć nową jakość w dydaktyce akademickiej. Wypracowane propozycje rozwiązań będziemy publikować na naszej stronie, jako przykłady dobrych praktyk.

Spotkania będą się odbywały w godz. 15:00-18:00 w następujących terminach:

  • 23 marca 2023 r. (czwartek) – sala C/217 (I piętro) na Wydziale Biologii
  • 18 maja 2023 r. (czwartek) – sala 116 w siedzibie CDDiT (budynek Biblioteki Ekonomicznej w Sopocie, ul. Armii Krajowej 110)
  • 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek)

Każde z nich to niezależne wydarzenie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z Biurem CDDiT.