Serdecznie zapraszamy!


Dydaktyczny Jam Session to forum kreatywnej współpracy nauczycieli różnych specjalności, którego celem jest stworzenie w oparciu o swobodną improwizację utworu dydaktycznego będącego zestawem metod i narzędzi służących realizacji określonego tematu podczas zajęć ze studentami lub będącego rozwiązaniem wyzwania w pracy nauczyciela ze studentami.

Zapraszamy nauczycieli otwartych na wyzwania, poszukiwania nowych ścieżek w pracy dydaktycznej, gotowych na twórczą pracę w interdyscyplinarnym zespole i gotowych dzielić się i czerpać z doświadczeń i pomysłów innych, a przede wszystkim pragnących wspólną, kreatywną pracą tworzyć nową jakość w dydaktyce akademickiej. Wypracowane propozycje rozwiązań będziemy publikować na naszej stronie, jako przykłady dobrych praktyk.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 23 marca 2023 r. w godz. 15:00-18:00 w sali C/217 (I piętro) na Wydziale Biologii.

Pomysłodawcą wydarzenia jest dr Wojciech Glac, prof. UG.

Powrót do strony głównej