Dydaktyczny Jam Session #3Najbliższe spotkanie odbędzie się 19 stycznia 2023 r. w sali C/217 (I piętro) na Wydziale Biologii. Rozpocznie się ono o godz. 15:30 i potrwa około 2-3 godziny zegarowe. Zainteresowane osoby prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/r/QLL1YxA0R8

Dydaktyczny Jam Session to forum kreatywnej współpracy nauczycieli różnych specjalności, którego celem jest stworzenie w oparciu o swobodną improwizację utworu dydaktycznego będącego zestawem metod i narzędzi służących realizacji określonego tematu podczas zajęć ze studentami lub będącego rozwiązaniem wyzwania w pracy nauczyciela ze studentami.

Zapraszamy nauczycieli otwartych na wyzwania, poszukiwania nowych ścieżek w pracy dydaktycznej, gotowych na twórczą pracę w interdyscyplinarnym zespole i gotowych dzielić się i czerpać z doświadczeń i pomysłów innych, a przede wszystkim pragnących wspólną, kreatywną pracą tworzyć nową jakość w dydaktyce akademickiej. Wypracowane propozycje rozwiązań będziemy publikować na naszej stronie, jako przykłady dobrych praktyk.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z Biurem CDDiT.

Powrót do strony głównej