dr hab. Agnieszka Kowalkowska,
prof. UG

agnieszka.kowalkowska@ug.edu.pl

Afiliacja

Wydział Biologii UG, Katedra Cytologii i Embriologii Roślin: profesor uczelni

Dydaktycznie

Powadzę zajęcia dydaktyczne w obszarze nauk biologicznych (od 2004 r.) w formie: ćwiczeń laboratoryjnych (Biologia komórki, Pracownia makro- i mikrofotografii cyfrowej), warsztatowych (Współczesne problemy naukowe w biologii – tutoring naukowy), wykładów (Podstawy przedsiębiorczości), tutoriali (tutoring naukowy, rozwojowy; w formie indywidualnej lub zespołowej). Fascynuję się tutoringiem jako formą współpracy dydaktycznej ze studentami, czego efekty można obserwować w licznych esejach naukowych moich studentów opublikowanych na łamach Tutoring Gedanensis.

Naukowo

Badam tkankę wydzielniczą w kwiatach storczyków, głównie tropikalnych, które wciąż zaskakują różnorodnością struktur, atraktantów kwiatowych i sposobów zapylania. Wielokrotnie nagradzana przez Rektora za osiągnięcia naukowe zespołowe oraz nagrodzona przez Dziekana za wyniki współpracy doktorant-promotor. Profil naukowy: Scholar 

Mentorsko 

Absolwentka kursów tutorskich (Collegium Wratislaviense), kursu coachingu biznesowego (Agencja Rozwoju Pomorza), kursu Bio Business Laboratorium (Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni), kursu Porozumienia bez Przemocy (NVC) i wielu innych. Od 1,5 roku współpracuję z CDDiT, gdzie współprowadzę kurs tutoringu akademickiego przygotowując nauczycieli akademickich do pracy w formie tutoriali. Prowadzę szkolenie m.in. z zakresu: zarządzania celami i czasem, pisania publikacji naukowych, Rubrics – tabel oceniania. W ramach dyżurów eksperckich doktoranci i nauczyciele akademiccy korzystają z mojego wsparcia w wytyczaniu ścieżki rozwoju zawodowego. Od 4 lat współprowadzę program tutoringu rozwojowego dla nastolatek i studentek The Avenue, odpowiadając za przygotowanie merytoryczne tutorek i dbając o jakość programu.  

Oferuję mentoring w zakresie wyznaczania kierunku rozwoju akademickiego (dydaktycznego i naukowego): cele, priorytety, zarządzanie czasem. 

Zapraszam do współpracy!