dr Beata Karpińska-Musiał, prof. UG

beata.karpinska-musial@ug.edu.pl

Afiliacja

Wydział Filologiczny UG, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki, adiunkt
magister filologii angielskiej, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

Dydaktycznie…

W Uniwersytecie Gdańskim kształcę studentów (głównie przyszłych nauczycieli) od 2004 roku, w latach 1993 –2004 prowadziłam zajęcia dydaktyczne w uczelniach wyższych w Bydgoszczy i Greifswaldzie w Niemczech oraz ośrodkach kształcenia językowego w Poznaniu. Łącznie już niemal 30 lat pracy dydaktycznej koncentruję wokół glottodydaktyki obcojęzycznej, językoznawstwa kognitywnego, pragmatyki komunikacji, retoryki, języka i psychologii mediów, a od 2010 roku także pedagogiki i dydaktyki akademickiej. Mam też doświadczenie w prowadzeniu placówki edukacyjnej (szkoły językowej) oraz pracy w firmie producenckiej w dziale współpracy z klientem zagranicznym. Jako filolożka i pedagożka prowadzę w UG zajęcia na specjalnościach nauczycielskich wydziału filologicznego: kształcąc przede wszystkim przyszłych nauczycieli języka angielskiego. Jestem laureatką nagrody indywidualnej II stopnia Rektora UG za działania na rzecz tutoringu oraz monografię na temat projektu.

Naukowo…

Fascynuję się edukacją jako szeroko rozumianym obszarem wszechstronnego rozwoju człowieka, ze szczególnym ukierunkowaniem na szkolnictwo wyższe. W jego ramach zajmuje mnie głównie komunikacja: budowanie narracji studenckich i nauczycielskich, mechanizmy wspierające dobrą relację (a także ją blokujące) między studentami i wykładowcami, oraz wśród samych środowisk akademickich. Pracuję tutorsko – w sposób spersonalizowany – od prawie 10 lat, czyniąc swą praktykę dydaktyczną podstawą auto-refleksyjnych badań w działaniu. Interesuje mnie profesjonalizacja pracy akademickiej w szerokim spektrum rozwoju profesjonalnego nauczyciela akademickiego w instytucji uniwersytetu. Od kilku lat przyglądam się nurtowi idiograficznych badań auto-etnograficznych.

Mentorsko…

Jestem certyfikowaną tutorką (Collegium Wratislaviense) i mentorką (Stowarzyszenie Promentor). Realizacja oraz udział w różnych projektach, wieloletnia już praca dydaktyczna w instytucjach różnego szczebla, a od 20 lat w akademii, pozwalają mi realizować od dawna mentoring indywidualny i grupowy (seminaria magisterskie i dyplomowe, tutoriale w projektach). Od 1,5 roku pracuję też w mentoringu partnerskim dzięki pracy w Zespole CDDiT.

Oferuję mentoring w zakresie budowania swojej ścieżki kariery akademickiej – dydaktycznej lub dydaktyczno-naukowej, z naciskiem na:
– aspekty relacji w komunikacji i zarządzaniu procesami grupowymi,
– komunikację bez przemocy, afirmację relacji,
– wzmacnianie samodyscypliny, dobre planowanie zadań i osiąganie celów,
– znajdowanie work-life balance.

Jako matka-akademiczka jestem w stanie dzielić się doświadczeniem łączenia pracy akademickiej z życiem rodzinnym, w zależności od zakreślonych planów, wartości i priorytetów.

Serdecznie zapraszam do współpracy!
Beata K. Musiał