mgr Marzanna Stanek-Kozłowska
marzanna.stanek-kozlowska@ug.edu.pl
Afiliacja

Centrum Języków Obcych

Obszar pracy

Mam nadzieję pomóc polubić język niemiecki, rozwinąć kompetencje komunikacyjne w tym zakresie (język ogólny oraz specjalistyczny prawniczy, ekonomiczny), chciałabym pomóc poznać realia i kulturę krajów obszaru niemieckojęzycznego, jestem w stanie dobrze przygotować do funkcjonowania w społeczności akademickiej oraz zawodowej w krajach niemieckiego obszarów językowego (studia w ramach programu Erasmus, studia drugiego i trzeciego stopnia, praca dla pracodawcy niemieckojęzycznego oraz praca na terenie obszaru niemieckojęzycznego), pomogę zautomatyzować struktury, niezbędne w komunikacji w języku niemieckim, pomogę powtórzyć zagadnienia leksykalne i gramatyczne z poziomów A1, A2 i B1, przygotowując do pracy w ramach lektoratu i egzaminu językowego na poziomie B2, przygotuję do międzynarodowych certyfikatów językowych, w tym do certyfikatu, umożliwiającego studia na uczelniach w Niemczech, Austrii lub Szwajcarii, wskażę nowoczesne i skuteczne metody uczenia się oraz narzędzia, materiały i platformy do samodzielnego rozwijania kompetencji językowych.

Zainteresowania
Język niemiecki, kultura i realioznawstwo krajów niemieckiego obszaru językowego, neuronauki, neurodydaktyka, psychologia, edukacja, metodyka nauczania języków nowożytnych, techniki uczenia się, nowe technologie w nauczaniu, tłumaczenia ustne i pisemne (język prawniczy, ekonomiczny i inne).