dr Jadwiga Bodzińska-Bobkowska
j.bodzinska@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Romańskiej
Zakład Literatur Romańskich

Obszar pracy

Do tutornigu mam warsztatowe podejście i do współpracy zapraszam wszystkich, którzy chcą nie tylko pogłębić wiedzę, ale także wymienić doświadczenia, zadać pytania, poszukać wspólnie odpowiedzi. Mogą one, ale nie muszą, dotyczyć moich zainteresowań badawczych: literaturoznawstwa francuskiego, problematyki pamięci i tożsamości, czy szeroko pojętej intertekstualności. Chętnie podzielę się moim doświadczeniem z zakresu dydaktyki języka francuskiego (i relacji z uczniem) oraz wiedzą i praktyką z zakresu tłumaczeń literackich i specjalistycznych. Jako wielokrotny uczestnik warsztatów teatralnych oraz międzynarodowych festiwali teatrów studenckich w języku francuskim, w pracy z grupą chętnie korzystam z metod teatralnych, które wprowadzają w proces dydaktyczny element spontaniczności, zespołowości i wyobraźni.

Zainteresowania
Jestem absolwentką filologii romańskiej i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim, a wiedzę zdobywałam także na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim i Université Marc Bloch w Strasbourgu. Jako literaturoznawca i dyplomowany tłumacz języka francuskiego, zawodowo zajmuję się głównie tłumaczeniami literackimi i nauczaniem języka francuskiego. Prowadzę kursy z zakresu praktycznej nauki języka francuskiego, fakultety literaturoznawcze i przekładoznawcze oraz warsztaty teatralne. Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na literackich obszarach pogranicza: sztuk, kultur, tożsamości, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia pamięci (zwłaszcza związanej z doświadczeniem totalitaryzmów XX wieku) i reprezentacji indywidualnego doświadczenia.