mgr Dawid Marko
dawid.marko@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Prawa i Administracji
Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki

Obszar pracy

Odczuwasz lekki niedosyt za każdym razem, gdy powracasz myślami do prawa karnego procesowego? Od jakiegoś czasu odczuciu temu towarzyszy przyjemne ukłucie nostalgii? Zauważyłaś_eś też powracającą myśl, która gorzko podszeptuje, że największą intelektualną przygodę masz już za sobą i nic nie będzie w stanie przywrócić pasji, z jaką przygotowywałaś_eś się do zajęć z prawa karnego procesowego? Doskonale rozumiem Twoją sytuację. Na szczęście, jest na to remedium – solidna dawka prawa karnego procesowego w postaci indywidualnych zajęć dydaktycznych (tutorial). Możemy w interesujący sposób omówić szczególnie interesujące Cię instytucje karnoprocesowe albo też poświecić czas szlifowaniu warsztatu karnisty – np. metodyce sporządzania pism procesowych. Dokładne ustalenia co do formy i tematyki zajęć zależą jednak głównie od Ciebie i Twoich zainteresowań.

Zainteresowania
Moje zainteresowania badawcze mieszczą się w obszarze prawa karnego procesowego oraz tzw. europejskiego prawa karnego. Szczególnie interesuje mnie problematyka mechanizmów ochrony praw jednostki w procesie karnym, współpracy transgranicznej w sprawach karnych oraz wykorzystania nowych technologii w procesie karnym. Aktualnie szczególną uwagę poświęcam problematyce wpływu prawa Unii Europejskiej na polski proces karny. Poza tym, szczególnie interesuje mnie komparatystyka karnoprocesowa oraz zagadnienia modelowe.