dr Tomasz Gutowski
tomasz.gutowski@ug.edu.pl
Afiliacja

WYDZIAŁ EKONOMICZNY
KATEDRA TRANSPORTU I HANDLU MORSKIEGO
ZAKŁAD GOSPODARKI GLOBALNEJ

Obszar pracy

Od kilku lat prowadzę dla studentów zajęcia z zakresu tutoringu m.in. w ramach przedmiotu Ekonomia w tutoringu akademickim, projektu Mistrzowie dydaktyki oraz projektu Narodowa Reprezentacja Akademicka. Motywem przewodnim moich zajęć jest wszystko, co dotyczy przedsiębiorstw, funkcjonujących zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. Chętnie podejmuję dyskurs na temat przedsiębiorczości wśród młodych ludzi oraz zagadnień efektywności wykorzystania nowoczesnych technologii. Staram się inspirować i motywować moich podopiecznych do podejmowania własnej działalności gospodarczej. Jednym z przejawów moich działań są również artykuły naukowe, których autorami są uczestnicy moich tutoriali.

Zainteresowania
Moje zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim zagadnień związanych z przedsiębiorstwem, w tym szczególnie warunków jego funkcjonowania we współczesnej gospodarce. Od wielu lat prowadzę zajęcia praktyczne z zakresu powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych. Zastosowane w trakcie zajęć metody analizy strategicznej ułatwiają zaplanowanie rozwoju i osiągnięcie sukcesu rynkowego. Interesują mnie ponadto zagadnienia związane z korporacjami międzynarodowymi. Poznanie specyfiki ich działalności oraz próba określenia wpływu tych podmiotów na innych uczestników rynku to osobna część moich naukowych fascynacji.