dr Piotr Walewski
piotr.walewski@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Nauk Społecznych,
Instytut Socjologii,
Zakład Teorii Socjologicznej i Metodologii Badań Społecznych

Obszar pracy

Jestem tutorem i coachem, tak więc prowadzę tutoring rozwojowy i naukowy. Z racji zainteresowań, prowadzę tutoring interdyscyplinarny. Wprowadzam w czyn starożytną ideę uczeń-mistrz i jest ona ważnym fundamentem w całym procesie mojego tutoringu, ale przyznam się, że nie unikam odpowiedzi w stylu: „nie wiem”. Obojętnie ile literek mamy przed swoim nazwiskiem, wciąż się uczymy: życia i nauki. Uczę swoistej „metodologii życia naukowego” i ukazuję swoim tutees raczej ścieżkę dostępu, bardziej podpowiedzi (jest to coraz bardziej moje ulubione słowo, w kontekście życia społecznego) niż odpowiedzi.

Pięknie zapraszam i uprzedzam, że złe pytania to te, które nigdy nie padły. Odwagi i… działamy!

Zainteresowania
Zajmuję się kilkoma obszarami nauki. Pierwsze moje zainteresowanie dotyczy religii i języków starożytnych. Jestem biblistą, wykładam język hebrajski i starogrecki, a także interesuję się Archeologią Palestyny i Dialogiem z judaizmem i islamem. Jestem też politologiem religii. Wykładam technologię studiowania i pracę z literaturą, przedmiot nudny i trudny, ale metodologicznie potrzebny na każdym etapie pisania pracy naukowej. Ponadto zajmuję się współczesnymi teoriami socjologicznymi. Sporo tego, ale bliska mi była zawsze interdyscyplinarność nauki, a poza tym w życiu codziennym, religia i socjologia przenikają się na każdym kroku. W WNS prowadziłem także zajęcia dla dziennikarzy nt. islamu.