dr Piotr Arłukowicz, prof. UG
piotr.arlukowicz@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Matematyki
Fizyki i Informatyki
Instytut Informatyki
Zakład Sztucznej Inteligencji

Obszar pracy

Współpracuję z osobami, które chcą się rozwinąć w technologiach graficznych i zorientowanych wizualnie, w szczególności, ale nie wyłącznie w zastosowaniach grafiki 3d w nauce, technologii lub sztuce. Studenci wykonywali pod moim kierunkiem prace dyplomowe (wspomagałem ich wtedy jako promotor i mentor), oraz, już mniej licznie, przechodzili przez cykl typowych spotkań tutorskich w trakcie których realizowaliśmy wybrany wspólnie rozwojowy temat z dziedziny grafiki komputerowej. Oprócz tematów graficznych wspieram także osoby zainteresowane animacją oraz wizualizacją. W tej ostatniej formie zasięg spotkań i mojej współpracy wykracza daleko poza kontakty ze studentami, kontaktują się ze mną także pracownicy UG, oraz różne ośrodki pozauczelniane i zagraniczne.

Zainteresowania
Interesuję się grafiką, animacją, symulacjami 3d i problemami wizualizacji naukowych, w wolnych chwilach tworzę efekty specjalne do filmów. Oprócz tego rozwijam swoje zrozumienie nowych i starych języków programowania oraz wysokowydajnego programowania równoległego.