dr Monika Szuba
monika.szuba@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Filologiczny
Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Zakład Badań nad Literaturą Anglojęzyczną

Obszar pracy

Celem prowadzonych przeze mnie tutoriali jest pogłębiona lektura utworów współczesnej literatury anglojęzycznej w kontekście badań literaturoznawczych. Istotnym elementem spotkań jest rozmowa o wybranych kierunkach badań literackich oraz tekstach najbardziej wpływowych przedstawicieli wiedzy o literaturze. Ponieważ poznanie rozmaitych metod badawczych i narzędzi warsztatu literaturoznawcy ułatwia rozwijanie świadomości krytycznej oraz umiejętności interpretacyjnych, spotkania poświęcone wybranym problemom teoretycznoliterackim, konfrontujące teorie literackie z praktyką umożliwiają zgłębianie praktyk argumentacyjnych i pogłębienie analitycznego sposobu myślenia.

Zainteresowania
W swojej pracy naukowej zajmuję się przede wszystkim współczesną poezją i prozą brytyjską, szczególną uwagę kierując ku literaturze szkockiej. Od pewnego czasu moje badania skupiają się na splocie świata ludzkiego ze światem przyrody i stanowią próbę rozwinięcia dialogu między poezją, przyrodopisarstwem, współczesnymi teoriami literatury i filozofią w ramach przewartościowania, które dokonuje się w naukach humanistycznych, a które skutkuje rozwojem myśli ekokrytycznej i postulowaną erozją dychotomii natura-kultura. Obecnie interesują mnie mnogie ścieżki humanistyki ekologicznej, szczególnie błękitna humanistyka, geopoetyka, studia nad zwierzętami oraz nowy materializm.