dr Monika Bokiniec
monika.bokiniec@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Filozofii
Zakład Estetyki i Filozofii Sztuki

Obszar pracy

Chętnie podejmę współpracę we wszystkich wyżej wymienionych obszarach badawczych. Szczególnie interesują mnie tutoriale z pogranicza dyscyplin (filozofii i innych nauk społecznych i humanistycznych) oraz takie, które wiążą się w jakiś sposób z empirycznymi i praktycznymi aplikacjami filozofii. Zapraszam zarówno na tutoring typowo akademicki w postaci wsparcia w pogłębianiu wiedzy specjalistycznej oraz nabywania i doskonalenia kompetencji badawczych, jak i na tutoring rozwojowy, którego celem jest odkrywanie i określanie aspiracji zawodowych i życiowych, rozpoznanie słabych i mocnych stron, oraz inne obszary rozwoju osobistego.

Zainteresowania
Jestem filozofką, scjolożką i tłumaczką. Pracuję w Zakładzie Estetyki i Filozofii Kultury. Moje zainteresowania naukowe to przede wszystkim: estetyka codzienności, estetyka eksperymentalna, filozofia humoru, relacje między etyką a estetyką, kultura popularna, poradnictwo filozoficzne i filozofowanie z dziećmi.