dr Mirosława Malinowska
miroslawa.malinowska@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Oceanografii i Geografii
Instytut Geografii
Zakład Meteorologii i Klimatologii

Obszar pracy

Jako tutor pomagam studentom w rozpoznaniu ich zainteresowań naukowych oraz realizacji projektów związanych z ich zainteresowaniami, o ile współgrają z moimi zainteresowaniami naukowymi. Uczę metod opracowania i prezentacji wyników projektu. W zakresie rozwoju personalnego pomagam studentom w odnajdowaniu talentów i pasji, odkrywaniu swojego żywiołu, diagnozie momentu w życiu, w którym obecnie student się znajduje i wyznaczaniu kierunków rozwoju i życiowych celów oraz wprowadzaniu i utrwalaniu nawyków skutecznego działania. Pomagam studentowi odkrywać wartości, które nim kierują i w ich oparciu planować jego osobisty rozwój. Duży nacisk kładę na naukę ewaluacji podejmowanych działań, co ma skłaniać studenta do refleksji nad efektami jego pracy.

Zainteresowania
Moje zainteresowania naukowe: współczesna zmiana klimatu i jej wpływ na różne dziedziny życia, atmosferyczna faza obiegu wody w przyrodzie: opady atmosferyczne, w tym ekstremalne, uwarunkowania ich powstawania w różnych skalach przestrzennych, zmiany i zmienność charakterystyk opadu atmosferycznego; parowanie potencjalne i terenowe, metody wyznaczania niedoborów i nadmiarów opadu w systemie klimatycznym, klimat miast, miejska wyspa ciepła, metody adaptacji miast do zmieniających się warunków klimatycznych oraz łagodzenia skutków wzrostu temperatury powierza.