dr Marta Noińska
marta.noinska@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Filologiczny
Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich
Zakład Pragmatyki Komunikacji i Dydaktyki Języka Rosyjskiego

Obszar pracy

Pomagam rozwijać umiejętności potrzebne do przygotowania prezentacji, prowadzenia dyskusji oraz pisania artykułów naukowych w językach rosyjskim, polskim i angielskim (nauki humanistyczne i społeczne). Uczę technik autoprezentacji i sztuki wystąpień publicznych. Pomagam w przygotowaniu artykułów do czasopism i na konferencje dla młodych naukowców.

Zainteresowania
Jestem absolwentką dwóch filologii – rosyjskiej i angielskiej. Moje zainteresowania naukowe obejmują analizę dyskursu medialnego i politycznego w Rosji, Niemczech, Polsce i Wielkiej Brytanii oraz metodykę nauczania języków obcych. Prowadzę wieloaspektowe badania nad komunikacją medialną, uwzględniające środki werbalne i niewerbalne. Analizuję przemówienia przywódców państw oraz związane z nimi teksty wtórne – memy, kolaże, parodie. Interesuję się również sposobami budowania oficjalnego i nieoficjalnego wizerunku polityków. Jestem współautorką podręczników do nauczania języka rosyjskiego jako obcego dla studentów filologii.