dr Maria Faściszewska
maria.fasciszewska@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Filologiczny
Instytut Logopedii

Obszar pracy

Proponowany przez mnie cykl spotkań tutorskich może mieć charakter naukowy lub naukowo- rozwojowy. Na tutoriale zapraszam Studentów, którzy chcieliby rozwijać się w tematyce związanej z moimi zainteresowaniami badawczymi, ale również takich, którzy chętnie skorzystają z pomocy w odnalezieniu ich własnych pasji naukowych. Serdecznie zapraszam do intelektualnej podróży.

Zainteresowania
Pracuję jako adiunkt w Instytucie Logopedii UG. Z wykształcenia jestem filologiem polskim, rosyjskim, neurologopedą i surdologopedą. Obecnie podnoszę moje kwalifikacje studiując na Europejskiej Klinicznej Specjalizacji ds. Zaburzeń Płynności Mowy (ECSF). Przez wiele lat pracowałam w PPP7 oraz Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu. Moje zainteresowania naukowe dotyczą problematyki diagnozy i terapii osób z zaburzeniami płynności mowy i zaburzeniami słuchu, rozwoju językowego dzieci i młodzieży, SLI, dwujęzyczności oraz percepcji słuchowej. Poza pracą badawczą przyjmuję również pacjentów prywatnie oraz prowadzę szkolenia. Poza pracą moją pasją są książki, jazda na rowerze, strzelania z łuku, podróże..:)