dr Maciej Tarkowski
maciej.tarkowski@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Zakład Rozwoju Regionalnego

Obszar pracy

Staram się wytłumaczyć zawiłości, atuty i słabości teorii rozwoju regionalnego po to aby pomóc stworzyć analityczne ramy dla studiów przypadków.
Wyjaśniam i dyskutuję źródła, znaczenie oraz potencjalne konsekwencje obserwowanych procesów rozwoju regionalnego.
W szczególności lubię współpracę w zakresie: zielonej transformacji, regionalnej konkurencyjności, czynników lokalizacji, gospodarki morskiej oraz mobilności miejskiej

Zainteresowania
Moje zainteresowania naukowe mieszczą się przede wszystkim w nurcie regionalno-syntetycznym geografii społeczno-ekonomicznej. „Wielkie pytanie” tego nurtu dotyczy przyczyn biedy i bogactwa regionów. Jest ono rozpatrywane w statycznych kategoriach warunków i czynników rozwoju regionalnego a także dynamicznie – z wykorzystaniem koncepcji adaptatywności, w tym zależności od ścieżki i odporności. Za szczególnie ciekawe uważam zagadnienia regionalnej transformacji, które wiążą przemiany zachodzące w tej skali z procesami globalnymi. Regionalne aspekty zielonej transformacji to aktualne i, moim zdaniem, bardzo ciekawe pole badawcze. W praktyce najczęściej badania prowadzę na bliskim przykładzie Pomorza, często w odniesieniu do gospodarki morskiej lub transportu.