dr Leszek Reszka
leszek.reszka@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Ekonomiczny
Katedra Logistyki

Obszar pracy

Serdecznie zapraszam na tutorial, którego celem będzie zgłębianie teorii logistyki, jej praktycznych zastosowań oraz kluczowych kompetencji, którymi powinna charakteryzować się osoba planująca karierę zawodową w logistyce. Sprawnie funkcjonująca logistyka staje się dziś jednym z najistotniejszych źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Znajomość jej istoty, podstawowych obszarów zastosowań oraz metod i narzędzi wspierających podejmowanie decyzji menedżerskich w obszarze logistyki może zatem stanowić jedną z kluczowych kompetencji współczesnego ekonomisty.

Zainteresowania
Moje zainteresowania naukowe obejmują szeroko rozumianą logistykę. Podejmowane w badaniach zagadnienia to w szczególności: - wsparcie logistyczne przedsiębiorstwa, - prognozowanie w logistyce, - optymalizacja procesów i systemów logistycznych, - dydaktyka logistyki.