dr Katarzyna Węgrzyn
katarzyna.wegrzyn@ug.edu.pl
Afiliacja

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Zakład Biologii Molekularnej

Obszar pracy

Proponowane przeze mnie spotkania tutorskie mogą dotyczyć zarówno zagadnień związanych z moimi zainteresowaniami naukowymi, jak również z szeroko pojętym rozwojem naukowym (przygotowywaniem prezentacji naukowych, pisaniem tekstów naukowych, planowaniem celów naukowych oraz rozwojem ścieżki kariery).

Zainteresowania
Moje zainteresowania naukowe związane są przede wszystkim z metabolizmem pozachromosomalnych elementów genetycznych w komórkach bakterii. W ostatnich latach w swoich badaniach skupiłam się na analizie tworzenia kompleksów nukleoproteinowych przez białka replikacyjne, strukturze tych kompleksów i wpływie ich tworzenia na replikację DNA plazmidów. W swoich badaniach wykorzystuję techniki pozwalające na badanie oddziaływań biomolekuł, takie jak opóźnienie migracji prążka w żelu (EMSA), powierzchniowy rezonans plazmonowy (SPR) czy termoforezę mikroskalową (MST). Natomiast strukturę kompleksów nukleoproteinowych próbuję rozwiązać we współpracy z biologami struktury i bioinformatykami.