dr Justyna Pomierska
justyna.pomierska@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Polskiej
Zakład Polonistyki Stosowanej

Obszar pracy

Zapraszam do wspólnych badań, których celem będzie rozpoznanie obszaru nauczania języka kaszubskiego i polskiego, w powiązaniu lub osobno: Jak integrować kształcenie sprawności językowej ze zdobywaniem kompetencji komunikacyjnej i kulturowej? W jaki sposób nauczać w szkole podstawowej różnych podsystemów języka: gramatyki? wymowy? ortografii? Jaka jest rola języka polskiego /kaszubskiego (przedmiotów szkolnych) w systemie edukacji na różnych etapach nauczania we współczesnej polskiej szkole (na tle historycznym i europejskim)? Jaki jest zakres autonomii nauczyciela?
Warto poszukiwać nowych rozwiązań, które pozwolą zmienić polską szkołę tak, aby każdy uczestnik procesu dydaktycznego czuł się w niej dobrze: uczeń i nauczyciel, a także rodzic.

Zainteresowania
Z zamiłowania uczę jak uczyć (się) i ze studentami najchętniej prowadzę zajęcia z dydaktyki języka polskiego i kaszubskiego. Zważywszy na to, że kwestia nauczania języka kaszubskiego jest in statu nascendi jak i literacka kaszubszczyzna w tej dziedzinie jest do zrobienia najwięcej: sytuacja języka kaszubskiego (języka zagrożonego wymarciem) w szkole (także w porównaniu do języków innych mniejszości), dobór treści kształcenia dla różnych etapów szkolnych i uwarunkowań nauczania: z jednej strony kanon lektury, a z drugiej metodyka nauczania sprawności językowych. Moje badania naukowe sensu stricte związane są z paremiologią kaszubską i ogólniej zachodniosłowiańską, także pokrewną frazeologią i frazematyką. Link do profilu pracownika https://ug.edu.pl/pracownik/5120/justyna_pomierska