dr Julia Ziółkowska
julia.ziolkowska@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Zakład Gospodarki Przestrzennej

Obszar pracy

Podejmuję współpracę w obszarze rozwoju naukowego poprzez dyskusję i stawianie pytań. Pomagam w pisaniu artykułów naukowych i esejów prowadzących do rozbudzania zainteresowań, pogłębienia wiedzy Tutee oraz do odnajdywania dalszej ścieżki badań. Chętnie wspieram Tutee w rozwoju pozanaukowym wykorzystując sprawdzone narzędzia tutorskie oraz niektóre metody stosowane w przedsiębiorczości.

Zainteresowania
Moje zainteresowania naukowe obejmują szeroko rozumiane problemy rozwoju turystyki (w kontekście rozwoju zrównoważonego, przedsiębiorczości i aspektów dotyczących społeczności lokalnej), kapitału społecznego (jego znaczenia w rozwoju lokalnym, w działalności przedsiębiorstw) oraz marketingu terytorialnego. Prowadzę badania z głównie z wykorzystaniem metod jakościowych, interesuje mnie interdyscyplinarne podejście do rozwiązywanych problemów.