dr Jolanta Hinc
jolanta.hinc@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Filologiczny
Instytut Lingwistyki Stosowanej

Obszar pracy

Zapraszam studentki i studentów otwartych na dyskusję, zainteresowanych różnymi zagadnieniami z obszaru humanistyki; studentki i studentów, którzy chcą się czegoś nauczyć i są gotowi nauczyć czegoś tutorkę, studentki i studentów stawiających pytania i poszukujących odpowiedzi.
Mile widziane będą są zainteresowania związane z kulturą krajów niemieckojęzycznych: z filmem, literaturą, językiem, architekturą, geografią oraz polityką. Dla osób, które chcą pracować nad kompetencją językową, tutoriale będą prowadzone w języku niemieckim.

Zainteresowania
Kultura i język Niemiec, Austrii, Szwajcarii. Związki krajów niemieckojęzycznych z Polską, problemy i perspektywy. Migracja. Wielojęzyczność. Tłumaczenia.