dr Joanna Gondek
joanna.gondek@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Matematyki
Fizyki i Informatyki
Instytut Fizyki Doświadczalnej
Zakład Fizyki Molekularnej i Dydaktyki Fizyki

Obszar pracy

„Drzwi mojego pokoju” są otwarte przed wszystkimi; pomagam w kwestiach merytorycznych, organizacyjnych… życiowych.

Zainteresowania
Różne… m.in. szeroko rozumiana dydaktyka fizyki. Interesuje mnie percepcja pojęć fizycznych (zarówno z fizyki ogólnej, jak i zaawansowanej np. teorii względności Einsteina) i kształtowanie ich rozumienia na różnych poziomach nauczania fizyki, problem rzetelności i poprawności przekazywanych treści merytorycznych na wszystkich etapach edukacji.