dr inż. Joanna Jeżewska-Frąckowiak
j.jezewska-frackowiak@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Chemii
Katedra Biotechnologii Molekularnej
Zespół Inżynierii Genetycznej

Obszar pracy

Zapraszam do realizowania prowadzonych przeze mnie przedmiotów wykładowych w formie indywidualnego toku spotkań tutorskich lub do wyboru tematyki spośród następujących zagadnień: trendy w biotechnologii, biotechnologia GMO i GMM, wykorzystanie mikroorganizmów w przemyśle, czym jest higiena współczesnego człowieka, etyka w biotechnologii, rola mediów w percepcji biotechnologii. Proponuję również spersonalizowany tutoring rozwojowy w ramach wyznaczania celów oraz pracy nad mocnymi stronami. Tutoring rozwojowy może obejmować tworzenie publikacji naukowej lub popularnonaukowej, doskonalenie rozumienia i/lub pisania publikacji, tworzenie sekcji literaturowej pracy dyplomowej/magisterskiej, pracę nad doborem i wykorzystaniem źródeł literaturowych lub też wskazaną przez Państwa tematykę.

Zainteresowania
Moja pasja naukowa to nowe biotechnologie, a doświadczenie badawcze budowałam pracując w przemyśle biotechnologicznym oraz na uczelni. Obszar moich badań obejmuje zaawansowany monitoring i charakterystykę mikroorganizmów środowiskowych o unikalnych właściwościach, projektowanie i konstrukcję prokariotycznych i hybrydowych systemów ekspresji genów toksycznych oraz inżynierię genetyczną wektorów i genów, w celu uzyskiwania białek o charakterze enzymatycznym. Najnowsze projekty realizowane na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego obejmują mikroorganizmy probiotyczne rodzaju Bacillus o zastosowaniu przemysłowym. Zarówno w pracy naukowej, jak i dydaktycznej fascynujące są dla mnie szerokie konteksty nauki i sztuki, zagadnienia kulturowe i historyczne, które warunkują i stymulują rozwój dziedzin technicznych i przyrodniczych.