dr Helena Draganik
helena.draganik@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Filologiczny
Instytut Badań nad Kulturą
Zakład Kulturoznawstwa

Obszar pracy

Zapraszam do badania zjawisk z dziedziny cyberkultury.
Szukam ludzi ciekawych świata.
Oferuję przygodę z poznawaniem, szukaniem odpowiedzi i próbą zrozumienia zjawisk z obszarów: kultura cyfrowa, internet w dobie popkultury i globalizacji (m.in. platformy społecznościowe, memy, remiks).

Zainteresowania
Kultura cyfrowa, ograniczenia obiegu informacji w internecie, komunikacja werbalna i niewerbalna, wizualność w nowych mediach. Moda i reklama w kulturze.