dr hab. Sylwia Śliwińska-Wilczewska
sylwia.sliwinska-wilczewska@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Oceanografii
Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich

Obszar pracy

Współpracę z Tutees podejmuję w obszarach naukowych. Z wielką przyjemnością pomagam w realizacji prac naukowych, które polegają na samodzielnym zaplanowaniu i zrealizowaniu eksperymentu naukowego. Pomagam także w opracowaniu uzyskanych danych i napisaniu tekstu naukowego, który następnie próbujemy opublikować w renomowanym czasopiśmie naukowym. Serdecznie zapraszam wszystkich, zarówno tych zupełnie początkujących, jak i zaawansowanych już „gloniarzy” do współpracy!

Zainteresowania
Moje zainteresowania naukowe skupiają się w obszarze szeroko pojętej ekofizjologii sinic i glonów. Obecnie realizuję projekty związane z autekologią i globalnym występowaniem pikoplanktonowych sinic oraz aktywnością allelopatyczną różnych przedstawicieli fitoplanktonu i fitobentosu. W ramach współpracy pomagam także w określeniu składu ilościowego i jakościowego sinic i mikroglonów przebywających w aerozolach stref przybrzeżnych.