Dr hab. Sławomir Kościelak, prof. UG
slawomir.koscielak@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Historyczny, Instytut Historii
Zakład Historii Nowożytnej

Obszar pracy

Historia Gdańska (zwłaszcza od schyłku XV do początku XX wieku), historia Pomorza Gdańskiego, tematy lokalne – miejsca, postaci, instytucje, historia XVI-XVIII wieku – Polski i powszechna. Zagadnienia z historii stosunków wyznaniowych, konflikty wyznaniowe; zdarzenia, procesy i zjawiska z historii kościoła XVI-XVIII wieku. Genealogia, prozpografia epoki nowożytnej.

Zainteresowania
Dziedzina nauki – Historia, specjalność – historia nowożytna, historia kościoła. Tematyka badawcza: stosunki oraz konflikty wyznaniowe w Gdańsku i Prusach Królewskich w XVI-XIX w., reformacja i kontrreformacja, reforma Kościoła; mniejszości religijne oraz kasaty klasztorne z początku XIX w., historia społeczna Pomorza, Wielkopolski i Kujaw, drogi awansu i regresu społecznego. Demografia wyznań, przemieszczenia ludności, zagadnienia z zakresu prawa wyznaniowego; biografistyka (urzędnicy miejscy, duchowni protestanccy i katoliccy, uczeni, wybitne jednostki z szeregów szlachty i mieszczaństwa).