dr hab. Robert Opora, prof. UG,
robert.opora@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Pedagogiki
Zakład patologii Społecznej i Resocjalizacji

Obszar pracy

Pomagam studentom w w poznawaniu teoretycznych i praktycznych ram resocjalizacji. Wskazuję jak korzystać z różnorodnych technik w dążeniu do osiągania celów akademickich i związanych z przyszłym zawodem pedagoga resocjalizacyjnego. Wspieram w poznawaniu i weryfikowaniu panujących trendów w obszarze profilaktyki społecznej, resocjalizacji oraz terapii uzależnień. Podczas spotkań wykorzystuję przykłady z życia i konteksty, które stwarzają dodatkowe sytuacje edukacyjne i naprowa¬dzają na nowe tory. Aranżuję spotkania z innymi osobami, , które cechują się ciekawością poznawczą i chcą się uczyć. Opracowane projekty badawcze i edukacyjne realizujemy zarówno na uczelni jak i w instytucjach resocjalizacyjnych.

Zainteresowania
Moje zainteresowania naukowe lokuję się w obszarze współczesnych problemów społecznych, granic społecznej tolerancji oraz możliwości zapobiegania zjawiskom patologii społecznej. Dociekania naukowe realizuję zarówno w obszarze instytucjonalnych form resocjalizacji jak i indywidualnych właściwości osób korzystających z oferty resocjalizacyjnej. Realizuję między innymi badania w nurcie "What works", wykorzystującym wyniki badań opartych na dowodach do doskonalenia praktyki profilaktyczno - resocjalizacyjnej.