dr hab. Paweł Niedziałkowski, prof. UG
pawel.niedzialkowski@ug.edu.pl
Afiliacja

Wydział Chemii
Katedra Chemii Analitycznej
Pracownia Elektroanalizy i Biosensorów

Obszar pracy

Proponowana tematyka tutoriali związana jest z chemią analityczną, elektrochemią oraz chemią supramolekularną. Dodatkowo oferuję pomoc w rozwijaniu wiedzy, z zakresu technik ujawniania śladów stosowanych w kryminalistyce z zastosowaniem metod chemicznych.

Zainteresowania
Moje zainteresowania badawcze skupiają się na syntezie i analizie związków organicznych oraz biomateriałów wykorzystywanych w chemii analitycznej i supramolekularnej. Aktualnie pracuję nad otrzymywaniem nowych materiałów elektrodowych wykorzystywanych jako sensory i biosensory, których właściwości monitorowane są technikami elektroanalitycznymi. W swoich badaniach do analizy biomolekuł wykorzystuję elektrody oparte na podłożach metalicznych, pochodnych węgla, nanomateriałach i elektrody uzyskane w technologii druku 3D.